Instrucțiune referitoare la aplicarea Ghidului Solicitantului pentru învățământul primar și secundar – Programul „Regiunea Centru”

ADR Centru publică Instrucțiunea nr. 4 din 10.06.2024, aferentă PR Centru, referitoare la aplicarea Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea 6 – O Regiune educată, Acțiunea 6.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, Intervenția 6.1.2 – Învățământul primar și secundar.

Instrucțiunea nr 4 din 10.06.2024 poate fi consultată aici