Instrucțiune referitoare la aplicarea Ghidului Solicitantului pentru învățământul profesional și tehnic – Programul „Regiunea Centru”

ADR Centru publică Instrucțiunea nr. 5 din 11.06.2024, aferentă PR Centru, referitoare la aplicarea Ghidului Solicitantului pentru Prioritatea 6 – O Regiune educată, Acțiunea 6.2 – Creșterea gradului de participare la învățământul profesional și tehnic.

Instrucțiunea nr 5 din 11.06.2024 poate fi consultată aici.