Finanțare nerambursabilă prin Programul REGIUNEA CENTRU pentru soluții IT performante în administrația publică locală

Comunități digitale într-o regiune inteligentă!

Programul ”Regiunea Centru” 2021-2027 alocă 20 milioane euro pentru realizarea de software pentru administrația publică locală! În cadrul Priorității 2 – O regiune digitală a Programului, care răspunde cerințelor  Obiectivului specific 1.2 al politicilor de dezvoltare europene privind ”Valorificarea avantajelor digitalizării, în beneficiul cetățenilor, al companiilor, al organizațiilor de cercetare și al autorităților publice”, Intervenția 2.1.1 – ”Comunități digitale pentru o regiune inteligentă” își propune dezvoltarea, testarea, pilotarea și punerea în funcțiune de aplicații de e-guvernare sau a serviciilor digitale pentru administrație, precum și dezvoltarea conceptului de Smart City.  Mai multe detalii disponibile aici…