Care este stadiul proiectelor finanțate din Brașov prin Axa 4 a Programului Operațional Regional 2014-2020 la 31.12.2023? – solicitare transmisă de Newsbv.ro

Pentru proiectele finanțate prin Programul Operațional Regional 2014-2020 care nu s-au finalizat până în 31.12.2023, dar a căror implementare continuă, beneficiarii au putut solicita încadrarea în una din trei categorii, conform prevederilor din actele normative ce reglementează domeniul:

  • nefuncționale – continuă implementarea, urmând a se finaliza până în 31.12.2024,
  • nefinalizate – continuă implementarea, urmând a se finaliza până în 31.12.2026,
  • proiecte etapizate – continuă implementarea pentru care se va depune o cerere de finanțare prin Programul Regiunea Centru 2021-2027.

Precizăm că, după publicarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 425/29.12.2023 – care a intrat în vigoare în 1.01.2024, ce prevede aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 101/2023 privind modificarea şi completarea unor acte normative în domeniul fondurilor europene nerambursabile – pot surveni modificări asupra situației de mai jos.