Raportul Strategic II de Monitorizare a Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020

În data de 4 martie 2021 s-a desfășurat în format online întâlnirea Comitetului Regional de Planificare Centru în cadrul căreia a fost prezentat și dezbătut Raportul intermediar de Monitorizare a  Planului de Dezvoltare Regională Centru 2014-2020. Monitorizarea Planului de Dezvoltare Regională are ca rezultat elaborarea pe parcursul perioadei de implementare a 3 rapoarte strategice care consemnează progresele înregistrate în implementare, gradul de realizare a rezultatelor planificate și impactul generat de intervențiile planificate. Din punct de vedere tehnic, procesul de monitorizare a PDR Centru 2014-2020 se bazează pe un sistem de indicatori compus din 80 indicatori aferenți domeniilor strategice de dezvoltare care structurează PDR Centru 2014-2020. După parcurgerea Raportului Intermediar de Monitorizare, membrii CRP Centru au avizat documentul, acesta urmând să fie înaintat spre aprobarea Consiliului de Dezvoltare a Regiunii Centru- forul decizional la nivel regional.

Raport II_Monitorizare_PDR_2014_2020