Guvernanță corporativă și conducere strategică; atragere de fonduri nerambursabile pentru antreprenori

Atelier pentru dezvoltarea afacerilor! Eveniment organizat de Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru   Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare (BERD) organizează în parteneriat cu Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru un atelier dedicat dezvoltării afacerilor și atragerii de fonduri nerambursabile. Evenimentul își propune să aducă în atenția […]

Programul Sănătate 2021-2027: Fonduri nerambursabile pentru investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, prin Autoritatea de Management pentru Programul Sănătate, a publicat Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte: „Investiții în infrastructura laboratoarelor de microbiologie din cadrul unităților sanitare publice”  Prioritatea 3: Creșterea eficacității și rezilienței sistemului medical în domenii critice, de importanță strategică cu impact transversal asupra serviciilor medicale și asupra stării de […]

Programul Tranziție Justă: Lista intermediară a proiectelor aprobate și Lista intermediară a proiectelor respinse – aprilie 2024

În calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă, ADR Centru publică „Lista intermediară a proiectelor aprobate” și ,,Lista intermediară a proiectelor respinse” pentru care s-a încheiat etapa de evaluare tehnico-financiară în luna aprilie 2024, aferentă acțiunii „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenorialului” – componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de […]

Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Mai 2024

REGIUNEA CENTRU PROIECTE ETAPIZATE – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE CREȘTEREA EFICACITĂȚII SERVICIILOR DE ÎNGRIJIRE MEDICALĂ ÎN DOMENIUL ONCOLOGIEI MUSCULO-SCHELETALE – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE CONTINUAREA INVESTIȚIILOR PENTRU STRUCURILE CARE UTILIZEAZĂ FLUIDE MEDICALE – OPERAȚIUNI ETAPIZATE – NOU! ROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURA PUBLICĂ A LABORATOARELOR DE GENETICĂ ȘI ANATOMIE PATOLOGICĂ – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE INVESTIȚII ÎN INFRASTRUCTURILE […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Mai 2024

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – DIGITALIZAREA SECTORULUI ORGANIZAȚIILOR NEGUVERNAMENTALE – NOU! PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR CULTURALE DE ACCELERARE A DIGITALIZĂRII PRODUCȚIEI ȘI DISTRIBUȚIEI DE FILME, INCLUSIV DE FILME CINEMATOGRAFICE – NOU! PROGRAMUL START ONG – NOU! PROGRAMUL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ – SPRIJIN PENTRU AUTORITĂȚILE PUBLICE LOCALE IN […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Mai 2024

PROGRAMUL ELECTRIC UP 2 – NOU! PNRR – SPRIJINIREA INIȚIATIVELOR CULTURALE DE ACCELERARE A DIGITALIZĂRII PRODUCȚIEI ȘI DISTRIBUȚIEI DE FILME – NOU! PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – SPRIJINIREA UTILIZĂRII SERVICIILOR DE COMUNICAȚII PRIN DIFERITE TIPURI DE INSTRUMENTE PENTRU BENEFICIARI, CU ACCENT PE ZONELE ALBE – NOU! PNRR – PEDAGOGIE DIGITALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE […]

Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Mai 2024

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – PEDAGOGIE DIGITALĂ PENTRU CADRELE DIDACTICE DIN ÎNVĂȚĂMÎNTUL PREUNIVERSITAR – NOU! Programul Sănătate – Implementarea de soluții de cercetare de importanță strategică în domeniul medical Programul Educație și Ocupare – Primul student din familie Ministerul Familiei, Tineretului și Egalității de Șanse – Programul Guvernamental Student Invest EaSI – Acțiuni […]

Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Aprilie 2024

REGIUNEA CENTRU. O REGIUNE EDUCATĂ – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR – NOU! REGIUNEA CENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC – NOU! PROGRAMUL TRANZIȚIE JUSTĂ SPRIJIN PENTRU ADAPTAREA LA SCHIMBARE A LUCRĂTORILOR ÎNTREPRINDERILOR ȘI ANTREPRENORILOR – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE SPRIJIN PENTRU IMPLEMENTAREA DE SOLUȚII DE CERCETARE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Aprilie 2024

REGIUNEA CENTRU – ÎNVĂȚĂMÂNT PRIMAR ȘI SECUNDAR – NOU! REGIUNEA CENTRU CREȘTEREA GRADULUI DE PARTICIPARE LA ÎNVĂȚĂMÂNTUL PROFESIONAL ȘI TEHNIC – NOU! PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – PRIMUL STUDENT DIN FAMILIE – NOU! PROGRAMUL ÎN STARE DE BINE  – NOU! Regiunea Centru – Dezvoltare urbană integrată – Orașe Regiunea Centru – O regiune atractivă – […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Aprilie 2024

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – GRANTURI PENTRU SPRIJINIREA ANTREPRENORILOR ÎN DEZVOLTAREA TEHNOLOGIILOR DIGITALE AVANSATE – NOU! PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – FABRICI DE RECICLARE – NOU! PROGRAMUL INCLUZIUNE ȘI DEMNITATE SOCIALĂ – SPRIJIN PENTRU FUNCȚIONAREA GRUPURILOR DE ACȚIUNE LOCALĂ – NOU! MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE – PROGRAMUL GUVERNAMENTAL […]