Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Aprilie 2024

PROGRAMUL SĂNĂTATE – IMPLEMENTAREA DE SOLUȚII DE CERCETARE DE IMPORTANȚĂ STRATEGICĂ ÎN DOMENIUL MEDICAL – NOU! PROGRAMUL EDUCAȚIE ȘI OCUPARE – PRIMUL STUDENT DIN FAMILIE – NOU! MINISTERUL FAMILIEI, TINERETULUI ȘI EGALITĂȚII DE ȘANSE – PROGRAMUL GUVERNAMENTAL STUDENT INVEST – NOU! EaSI – ACȚIUNI DE DEZVOLTARE A SERVICIILOR DE INFORMAȚII PRIVIND PERFORMANȚA DE IMPACT – […]

Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Martie 2024

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – FORMAREA PROFESIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIA TIMPURIE – NOU! Planul Național de Cercetare-Dezvoltare și Inovare – UEFISCDI – Subprogramul parteneriate pentru agenda strategică centre de excelență Programul Nouă ne Pasă – Granturi pentru proiecte educaționale în mediul rural Agenția pentru Finanțarea Investițiilor Rurale – Investiții în exploatații pomicole Programul Dezvoltare […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Martie 2024

PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN DEZVOLTAREA CAPACITĂȚILOR DE STOCARE A ENERGIEI ELECTRICE (BATERII) – NOU! PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – SPRIJINIREA INVESTIȚIILOR ÎN ÎNTREGUL LANȚ VALORICAL CELULELOR ȘI PANOURILOR FOTOVOLTAICE – NOU! AGENȚIA PENTRU FINANȚAREA INVESTIȚIILOR RURALE – MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII DE IRIGAȚII – NOU! MINISTERUL AGRICULTURII ȘI DEZVOLTĂRII […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Martie 2024

DEPARTAMENTUL PENTRU ROMÂNII DE PRETUTINDENI 2024 – NOU! PLANUL NAȚIONAL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ – FORMAREA PROFEȘIONIȘTILOR DIN EDUCAȚIA TIMPURIE – NOU! Regiunea Centru – Dezvoltare urbană integrată – Orașe Regiunea Centru – O regiune atractivă – Dezvoltare urbană integrată prin regenerarea spațiilor publice, punerea în valoare a patrimoniului, infrastructurii culturale și a potențialului turistic […]

Situația proiectelor depuse în cadrul Programului Tranziție Justă la data de 29 februarie 2024

Informații privind situația proiectelor depuse pe apelul adresat județului Mureș, prin care IMM-urile pot accesa o finanțare cuprinsă între 200.000 și 8 milioane de euro. Județul Mureș dispune de o alocare totală de 277,03 milioane euro în cadrul Programului Tranziție Justă 2021-2027. În prezent este deschis un apel de proiecte adresat județului Mureș, prin care […]

Cele mai frecvente întrebări și răspunsuri referitoare la Programul Tranziție Justă – apelul adresat IMM-urilor

În calitate de Organism Intermediar pentru Programul Tranziție Justă 2021-2027, ADR Centru publică lista întrebărilor și răspunsurilor referitoare la Ghidul solicitantului pentru componenta ”Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă.” Răspunsurile ADR Centru au fost formulate inclusiv în baza răspunsurilor transmise de Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție […]

Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Februarie 2024

REGIUNEA CENTRU DESCONGESTIONAREA TRAFICULUI DIN JURUL MARILOR MUNICIPII (REȘEDINȚE DE JUDEȚ) – NOU! REGIUNEA CENTRU REGIUNEA CENTRU DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – ORAȘE – NOU! REGIUNEA CENTRU PROTEJAREA ȘI VALORIFICAREA ÎN SCOP TURISTIC A PATRIMONIULUI NATURAL ȘI A RESURSELOR BALNEARE – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE INTERVENȚII DEDICATE PACIENTULUI CRITIC CU PATOLOGIE VASCULARĂ CEREBRALĂ ACUTĂ – NOU! PROGRAMUL […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Februarie 2024

REGIUNEA CENTRU – DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ – ORAȘE – NOU! REGIUNEA CENTRU – O REGIUNE ATRACTIVĂ – DEZVOLTARE URBANĂ INTEGRATĂ PRIN REGENERAREA SPAȚIILOR PUBLICE, PUNEREA ÎN VALOARE A PATRIMONIULUI, INFRASTRUCTURII CULTURALE ȘI A POTENȚIALULUI TURISTIC DIN ORAȘELE REGIUNII CENTRU – NOU! PROGRAMUL SĂNĂTATE – INTERVENȚII DEDICATE PACIENTULUI CRITIC CU PATOLOGIE VASCULARĂ CEREBRALĂ ACUTĂ – NOU! […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Ianuarie 2024

MĂSURI SISTEMICE DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII PROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU BOLI HEPATICE CRONICE – ETAPA I – NOU! CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DIRECTIVELOR DE MEDIU – PROIECTE ETAPIZATE – NOU! PROGRAMUL CERV – NOU! Regiunea Centru – O regiune cu turism sustenabil – Conservarea, protecția și punerea în valoare a […]

Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Ianuarie 2024

MĂSURI SISTEMICE DE PLANIFICARE, MONITORIZARE ȘI CONTROL AL CALITĂȚII PROGRAMULUI DE SCREENING PENTRU BOLI HEPATICE CRONICE – ETAPA I – NOU! INVESTIȚII ÎN EXPLOATAȚII POMICOLE – NOU! CONSERVAREA BIODIVERSITĂȚII PENTRU A ÎNDEPLINI CERINȚELE DIRECTIVELOR DE MEDIU – PROIECTE ETAPIZATE – NOU! Regiunea Centru – O Regiune Educată Regiunea Centru – O Regiune cu comunități prietenoase […]