Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Septembrie 2023

O Regiune Educată – NOU O Regiune cu comunități prietenoase cu mediul – Clădiri publice – NOU Programul Rabla Clasic 2023-NOU Programul Rabla Plus 2023-NOU Ține pasul Stagii studenți Programul Erasmus+ 2023 Digitalizarea în educație-Apel nelansat –NOU Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică Centre de Excelență – Apel nelansat -NOU Investiții în exploatații pomicole – Apel […]

Catalogul Surselor de Finanțare Societăți Comerciale – Septembrie 2023

INVESTIȚII TEHNOLOGICE ÎN IMM-URI– NOU! Schemă de ajutor de stat și de minimis pentru investițiile din cadrul Intervenției 1.4.1 – Investiții tehnologice în IMM-uri-NOU Programul Rabla Clasic 2023 – NOU! Programul Rabla Plus 2023 – NOU! FINANȚARE I2024 PENTRU PROIECTE CULTURALE -NOU Consolidarea dialogului social și a parteneriatelor pentru ocupare și formare I –Confederații -modificat […]

Catalogul Surselor de Finanțare PNRR – Septembrie 2023

Digitalizarea instituțiilor cu atribuții în domeniul sanitar aflate în subordinea MS – NOU! Dezvoltarea capacității pentru managementul serviciilor de sănătate și resurselor umane din sănătate-NOU! Investiții în sistemele informatice și în infrastructura digitală a unităților sanitare publice-NOU! Redimensionare, standardizare și optimizare a Platformei informatice din asigurările de sănătate (PIAS)-NOU! Acordarea de sprijin de minimis pentru […]

Catalogul Surselor de Finanțare ONG – Septembrie 2023

Programul Rabla Clasic 2023 – NOU! Programul Rabla Plus 2023 – NOU! FINANȚARE I2024 PENTRU PROIECTE CULTURALE -NOU! Programul de accelerare StepFWD Together -NOU! O REGIUNE CU TURISM SUSTENABIL – Conservarea, protecția și punerea în valoare a patrimoniului cultural UNESCO și de clasă A Ține pasul Stagii de practică pentru elevi Sprijin pentru înființarea de […]

Catalogul Surselor de Finanțare Autorități Publice Locale – Septembrie 2023

DEZVOLTAREA MOBILITĂȚII URBANE DURABILE ÎN MUNICIPIILE REGIUNII CENTRU (INCLUSIV ZONE METROPOLITANE SI ZONE FUNCȚIONALE URBANE)- NOU! Renovarea energetică a instituțiilor publice din Regiunea Centru –NOU O REGIUNE EDUCATĂ – Investiții pentru învățământ antepreșcolar și preșcolar Programul Rabla Clasic 2023 -NOU Programul Rabla Plus 2023-NOU FINANȚARE I2024 PENTRU PROIECTE CULTURALE -NOU! Subprogramul Parteneriate pentru Agenda Strategică […]

Calendarul apelurilor de proiecte

Acest calendar are rolul de asigura un cadru predictibil al lansărilor apelurilor de proiecte, care să permită potențialilor beneficiari informarea corectă în vederea luării deciziei de investiție, precum și pregătirea în condiții optime a cererilor de finanțare. Calendarul apelurilor de proiecte reprezintă o estimare și va fi actualizat în cazul în care apar noi informații […]

Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică

În conformitate cu prevederile art. 3 alin. (1) lit. b) din Ordonanța de urgență (OUG) nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Autoritatea de Management pentru Programul Tranziție Justă (AM PTJ) lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru prioritatea Asistență Tehnică . Solicitanții eligibili sunt […]

Ghidul Solicitantului pentru acțiunea „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – Componenta „Investiții pentru dezvoltarea IMM care sprijină creșterea durabilă și crearea de locuri de muncă” din cadrul Programului Tranziție Justă 2021 – 2027 – formă revizuită

În conformitate cu prevederile art. 4 alin. (3) din Ordonanța de urgență (OUG) nr. 23/2023 privind instituirea unor măsuri de simplificare și digitalizare pentru gestionarea fondurilor europene aferente Politicii de coeziune 2021-2027, Autoritatea de Management AM pentru Programul Tranziție Justă PTJ publică forma revizuită a ghidului solicitantului „Dezvoltarea întreprinderilor și a antreprenoriatului” – componenta „Investiții pentru […]

ADR Centru a devenit Organism Intermediar pentru implementarea Programului Tranziție Justă la nivelul Regiunii Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru a semnat împreună cu Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene (MIPE) Acordul-cadru pentru delegarea unor atribuții privind implementarea Programului Tranziție Justă – Prioritatea 6. În România, acest Program este finanțat în cea mai mare parte din Fondul European pentru o Tranziție Justă, un nou instrument financiar în cadrul Politicii europene de […]

Implementarea în Regiunea Centru

Noutăți privind Programul Tranziție Justă Ghiduri lansate Ghiduri aflate în consultare publică Calendarul apelurilor de proiecte