Lansare PNRR: Apel de proiecte pentru creșterea suprafețelor împădurite

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul aferent Ghidului pentru investiții din cadrul Componentei 2 – Păduri și protecția biodiversității din PNRR, Investiția 1. Campania națională de împădurire și reîmpădurire, inclusiv păduri urbane, precum și Schemă de ajutor de stat Subinvestiția I.1.A „SPRIJIN PENTRU INVESTIȚII ÎN NOI SUPRAFEŢE OCUPATE DE PĂDURI” Ministerul Mediului, Apelor […]

Municipiul Blaj invită operatorii economici interesați de crearea consorțiului regional dual integrat, să participe la procesul de selecție organizat în scopul constituirii acestuia

Agenții economici interesați de dezvoltarea învățământului dual în domeniul industriei alimentare și mecanică fină pot candida pentru a fi selectați ca membri ai consorțiul regional dual integrat, pe care Municipiul Blaj intenționează să-l dezvolte și finanțeze în cadrul Investiției 6 a PNRR, Componenta 15- Educație. Companiile interesate pot depune o intenție de participare până la […]

PNRR: Lansarea apelurilor de finanțare pentru creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

Ministerul Culturii, prin Administrația Fondului Cultural Național, în calitate de agenție de implementare a investiției 5 Creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural, finanțate în cadrul Planului Național de Redresare și Reziliență (PNRR), Componenta 11. Turism și cultură, anunță lansarea, în data de 24 noiembrie 2022, ora 10:00, a două apeluri de proiecte. Investiția 5-1: […]

Dezbatere publică PNRR: Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar

Ministerul Educației, lansează în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar, care va fi finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație. Solicitanți eligibili: Consiliile Județene și  Consiliul Municipiului București Beneficiari finali: Unitățile de învățământ preuniversitar cu personalitate juridică, inclusiv cele care […]

Lansare PNRR: Prima rundă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Ministerul Educației, lansează apelul privind Schema de Granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 1, cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat […]

Lansare în cadrul PNRR: Ghidul de finanțare pentru spitale publice

Ministerul Sănătății a lansat apelul aferent Ghidului beneficiarului și documentele suport din cadrul Componentei C12 – Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția I2. Dezvoltarea infrastructurii spitalicești publice – I2.1: Infrastructură publică spitalicească nouă și I2.2: Echipamente și aparatură medicală. Investiția „Infrastructură spitalicească publică nouă” are în vedere finanțarea parțială a construirii a […]

Finanțări PNRR pentru unități medicale mobile (Caravane) – Ghidul solicitantului în dezbatere publică

Ministerul Sănătății a lansat în consultare publică Ghidul beneficiarului aferent Componentei C12-Sănătate a Planului Național de Redresare și Reziliență, Investiția 1 Dezvoltarea infrastructurii medicale prespitalicești, Investiția specifică I1.2 Unități medicale mobile (Caravane). Solicitanții eligibili: orice entitate publică care deține o unitate sanitară cu secție de specialitate în oncologie: UAT; Parteneriate între UAT și entități cu […]

PNRR: Apelul pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual a fost lansat

Apelul de finanțare prin PNRR ce vizează „Programul-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru învățământ dual”, a fost lansat de către Ministerul Educației. Scopul programului-pilot constă în dezvoltarea unei educații duale centrate pe nevoile elevilor și studenților în strânsă legatură cu nevoile pieței muncii. Ministerul Educației a lansat apelul privind „Program-pilot pentru dezvoltarea consorțiilor integrate pentru […]

Finanțări PNRR: 30 noiembrie – noul termen de depunere al proiectelor pentru cercetătorii din afara României

A fost prelungit termenul de depunere pentru „Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate în activități de cercetare, dezvoltare și inovare”. Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării a publicat în data de 15 noiembrie 2022, Ordinul nr. 21695 privind prelungirea termenului de depunere al proiectelor pentru investiția I8 din PNRR, „Dezvoltarea unui […]

Catalogul Surselor de Finanțare Universități – Noiembrie 2022

ADR Centru editează un buletin informativ lunar conținând programele de finanțare nerambursabilă active finanțate de Uniunea Europeana si Guvernul României. Catalogul surselor de finanțare conține cinci secțiuni, adresate societăților comerciale, autorităților publice, organizațiilor neguvernamentale si universităților. Programul „Educaţie, burse, ucenicie şi antreprenoriatul tinerilor” în România – Mobilitate în învăţământul superior Investiții în exploatații pomicole Programul […]