Componenta 9 – Suport pentru sectorul privat și CDI

Buget– 2.558,63 milioane Euro

Documente utile

  • Investiția 1. Platforme digitale privind transparentizarea legislativă, debirocratizarea și simplificarea procedurală destinate mediului de afaceri 

Instituția responsabilă de reformă

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului

Buget:
Bugetul total 14 milioane Euro

Beneficiari:

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului și alte instituții care vor dezvolta platformele necesare debirocratizării mediului de afaceri, agenții economici, profesionisții care desfășoară activități economice și populația în general

Obiectiv:

Obiectivul investiției este sprijinirea competitivității mediului de afaceri prin digitalizarea unor servicii publice destinate acestuia, în corelare cu reforma de debirocratizare și simplificare procedurală.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor susține investiții pentru realizarea de platforme online care să asigure accesul întreprinderilor la o serie de servicii publice/facilități legate de derularea activităților proprii în contextul simplificărilor procedurale, legislative și digitalizării.

Reforma vizată:
Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de afaceri

Termen de lansare al investiției:

Termenul de lansare al investiției este Q4 din anul 2023.

  • Investiția 2. Instrumente financiare pentru sectorul privat

Măsura 1. Garanția de portofoliu pentru reziliență

Măsura 2. Garanția de portofoliu pentru acțiune climatică

Măsura 3. Fondul de fonduri de capital de risc pentru redresare

Măsura 4. Fond de fonduri pentru digitalizare, acțiune climatică și alte domenii de interes

Măsura 5. Instrumentul financiar pentru investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor

Instituția responsabilă de reformă
Guvernul României

Buget:
Bugetul total 1.250 milioane Euro

Beneficiari:
IMM-urile, întreprinderile mari, persoane fizice, start up uri, spin off uri de transfer de tehnologie, midcap-uri

Obiectiv:
Obiectivul general este crearea unui mediu sustenabil, predictiv și simplificat pentru derularea activității mediului de afaceri, creșterea accesului la finanțare, prin dezvoltarea de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe contribuția la schimbările climatice și tranziția digitală, creșterea capacității de inovare a sistemului CDI pentru crearea de sinergii cercetare–mediu de afaceri, precum și dezvoltarea premiselor necesare pentru reformarea sustenabilă a companiilor de stat.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghiduri specifice și vor finanța investiții pentru dezvoltarea comercială și internaționalizarea IMM-urilor, inclusiv investiții productive; sprijinirea întreprinderilor mari prin instrumente financiare, inclusiv investiții productive; eficiență energetică și proiecte demonstrative în IMM-uri și măsuri de sprijin; renovarea fondului locativ existent în vederea creșterii eficienței energetice, proiecte demonstrative și măsuri de sprijin; sprijin prin instrumente financiare; investiții în eficiență energetică în sectorul rezidențial și al clădirilor.

Reforma vizată:
Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de afaceri

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 3. Scheme de ajutor pentru sectorul privat

Măsura 1. Schemă de minimis și schemă de ajutor de stat în contextul digitalizării IMM-urilor
Măsura 2. Schemă de minimis pentru ajutarea firmelor din România în procesul de listare la bursă
Instituția responsabilă d
e reformă

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene împreună cu administratorul de schemă

Buget:
Bugetul total 535 milioane Euro

Beneficiari:

IMM- uri și intreprinderile mari

Obiectiv:

Obiectivul general este crearea unui mediu sustenabil, predictiv și simplificat pentru derularea activității mediului de afaceri, creșterea accesului la finanțare, prin dezvoltarea de instrumente adaptate nevoilor întreprinderilor, cu accent inclusiv pe contribuția la schimbările climatice și tranziția digitală, creșterea capacității de inovare a sistemului CDI pentru crearea de sinergii cercetare–mediu de afaceri, precum și dezvoltarea premiselor necesare pentru reformarea sustenabilă a companiilor de stat.

Activități:

Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții în crearea de tehnologii digitale avansate și adoptarea de tehnologii digitale, îmbunătățirea transparenței și pe capacitatea companiilor de a pregăti strategii sustenabile și pe termen lung, aliniate cu cerințele comunității de investitori.

Reforma vizată:

Transparentizare legislativă, debirocratizare și simplificare procedurală destinate mediului de afaceri

Termen de realizare al investiției:

Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2025.

  • Investiția 4. Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Procesoare cu consum redus de energie și cipuri semiconductoare

Instituția responsabilă de reformă
Ministerului Economie, în calitate de autoritate publică națională cu atribuții în domeniul politicilor industriale

Buget:
Bugetul total 500 milioane Euro

Beneficiari:
Întreprinderi mari, IMM-uri direct sau prin asociațiile industriale pe care le reprezintă, Institutul Național de Cercetare Dezvoltare în Microtehnologii, Universitatea Politehnică București, Universitatea Politehnică Timișoara, Universitatea Tehnică Cluj/Napoca, Universitatea Tehnică Iași

Obiective:
Obiectivele acestei investiții sunt structurarea și dezvoltarea competențelor de concepție, fabricație și aplicare a componentelor și sistemelor microelectronice într-un ecosistem național coerent. Incluse sunt marile întreprinderi și întreprinderile mici și mijlocii, cercetarea instituțională, cercetarea academică și sistemul educațional la toate nivelele; securizarea proprietății intelectuale și accelerarea aplicării tehnologiilor avansate în domenii esențiale ale economiei naționale cum sunt industria automobilului, sănătatea sau agricultura de precizie, spațiu, apărare, aero-nautică etc.; coordonare cu capabilitățile și necesitățile existente la nivel european, inclusiv prin participarea a cel puțin 10 membri ai ecosistemului național la un proiect multinațional de interes comun European.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru extinderea capabilităților Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Microtehnologie „IMT București” în tehnologii avansate de semiconductoare, specializat în subiecte/etape tehnologice specifice și micro-producție, inclusiv prin investiții și programe comune cu alte centre de cercetare, universitățile tehnice și sectorul privat; operaționalizarea a patru centre Digital Innovation Hub’s în tehnologii avansate de componente și sisteme microelectronice, cristalizate în vecinătatea unei universități tehnice, incluzând RTO și sectorul privat, focalizate pe componente și sisteme sigure și de încredere, investiții în cercetare-dezvoltare, prototipare și producție mică/medie.

Reforma vizată:
Eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q3 din anul 2023.

  • Investiția 5. Înființarea și operaționalizarea centrelor de competență

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării

Buget:
Bugetul total 25 milioane Euro

Beneficiari:
Organizatii publice CDI, organizații private CDI (IMM-uri)

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este lansarea unei competiții naționale pentru proiecte CDI cu scopul stabilirii și operaționalizării a 5 centre de competență la nivel național pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile Orizont Europa: 1) cancer; 2) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societală; 3) oceane sănătoase, ape de interior și zona costieră; 4) orașe inteligente, climatic neutre și 5) sănătatea solului și a alimentelor.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru operaționalizarea a 5 centre de competență la nivel național pentru domeniile de importanță strategică adresate de misiunile Orizont Europa: 1) cancer; 2) adaptarea la schimbările climatice, inclusiv transformarea societală; 3) oceane sănătoase, ape de interior și zona costieră; 4) orașe inteligente, climatic neutre și 5) sănătatea solului și a alimentelor.

Reforma vizată:
Eficientizarea guvernanței în domeniul cercetării, dezvoltării și inovării

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q4 din anul 2025.

  • Investiția 6. Programul de mentorat Orizont Europa

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării

Buget:
Bugetul total 5 milioane Euro

Beneficiari:
Cercetătorii români

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții vizează creșterea capacității actorilor interesați din România de a participa la proiecte Horizon Europe prin mentoring, dar si sustinerea dezvoltarii excelentei organizatiilor castigatoare sau asigurarea participarii cu succes la programele europene CDI si competitii transnationale etc.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța acorda 500 de vouchere solicitanților care depun o propunere de proiect în cadrul cererilor de propuneri din cadrul programului Orizont Europa și au trecut de etapa de eligibilitate (și peste pragul stabilit pentru un criteriu de evaluare pentru 10 000 EUR) pentru: – redactarea propunerilor de proiecte; – realizarea de schimburi de personal; – participarea la evenimente de intermediere; – utilizarea Infrastructurii luminii extreme – Fizică nucleară.

Reforma vizată:
Reforma carierei de cercetător

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 7. Consolidarea excelenței si susținerea participării României la parteneriatele si misiunile din cadrul programului Orizont Europa

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării

Buget:
Bugetul total 31 milioane Euro

Beneficiari:
Organizatii publice CDI, organizații private CDI (IMM-uri)

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este stimularea și sustinerea participarii cercetătorilor români la parteneriatele europene și misiunile CDI din Horizon Europe.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța cercetarea fundamentală (maximum 10 % din bugetul solicitat); cercetarea industrială; dezvoltarea experimentală; studiile de fezabilitate; activitățile de inovare.

Reforma vizată:
Sprijin pentru integrarea organizațiilor de cercetare, dezvoltare și inovare din România în Spațiul european de cercetare

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q4 din anul 2023.

  • Investiția 8. Dezvoltarea unui program pentru atragerea resurselor umane înalt specializate din străinătate pentru activități de cercetare, dezvoltare, inovare

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării

Buget:
Bugetul total 183 milioane Euro

Beneficiari:
Organizațiile publice și private CDI, Academia Română, Centre de orientare profesională în cariera de cercetător (8 centre regionale), Cercetători individuali angajați pe proiecte CDI și familiile acestora.

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este atragerea de resurse umane înalt specializate din afara României și orientarea activităților CDI spre tematicile și necesitățile actuale la nivel național si european, prin promovarea cercetarii fundamentale în scopul formării de resurse umane și creării unor grupuri de cercetare de excelență în jurul acestor cercetători în domenii științifice de vârf, pentru a echilibra investiția in infrastructuri de cercetare comparativ cu cea in resurse umane si pentru a creste capacitatea institutionala de absorbtie de fonduri europene, respectiv stimularea parteneriatelor internationale institutionale.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța investiții pentru evaluarea politicilor de resurse umane, a nevoilor în domeniul resurselor umane, precum și a cerințelor de formare pentru personalul din organizația CDI (evaluarea organizației gazda în momentul aplicației pentru grant) și atragerea de cercetători de excelență din afara țării în regim competitiv (români sau străini), în organizații naționale CDI.

Reforma vizată:
Reforma carierei de cercetător

Termen de lansare al investiției:
Investiția a fost lansată în Q1 din anul 2022.

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare

  • Investiția 9. Program de sprijin pentru posesorii de certificate de excelență primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării

Buget:
Bugetul total 8 milioane Euro

Beneficiari:
50 de deținători ai mărcii de excelență Marie Sklodowska Curie

Obiectivul:
Obiectivul acestei investiții este sustinerea financiara a cercetatorilor romani, posesori de certificate de excelenta, la actiunile Marie Curie din Horizon 2020 si Horizon Europe prin acordarea unui grant de valoare egala cu cel castigat de beneficiari la competitiile H2020 si Horizon Europe, pentru realizarea integrala a activitatilor prevazute in proiectul evaluat international.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța realizarea unui program de acordare de granturi posesorilor de certificate de excelenta (50), primite la competiția pentru burse individuale Marie Sklodowska Curie din cadrul programului Orizont 2020 in perioada 2016-2021.

Reforma vizată:
Reforma sistemului public de pensii

Termen de lansare al investiției:
Investiția a fost lansată în Q1 din anul 2022.

https://www.research.gov.ro/ro/articol/5628/programe-europene-planul-na-ional-de-redresare-i-rezilien-a-pnrr-componenta-9-suport-pentru-sectorul-privat-cercetare-dezvoltare-i-inovare

  • Investiția 10. Înființarea și susținerea financiară a unei rețele naționale de opt centre regionale de orientare în carieră ca parte a ERA TALENT PLATFORM

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Cercetării, Digitalizării și Inovării

Buget:
Bugetul total 4 milioane Euro

Beneficiari:
Universități publice

Obiectiv:
Obiectivul acestei investiții este îmbunătățirea serviciilor de asistență pentru cercetătorii din afara României, care vin în România și pentru cei authohtoni, prin crearea unei rețele de 8 centre regionale de orientare în cariera de cercetător și pentru creșterea interesului pentru cariera de cercetător în rândul elevilor și studenților, a promovării rezultatelor cercetării la nivel regional, prin instrumente specifice și stimularea cooperării între centrele regionale de orientare în carieră și rețeaua europeană EURAXESS pe probleme operaționale/strategice și pe schimbul de bune practici, pentru a crește calitatea serviciilor oferite și pentru funcționarea pe termen lung a rețelei de centre regionale de orientare în cariera de cercetător.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța înființarea a 8 centre de orientare în cariera de cercetător și servicii de orientare în carieră pentru 450 de cercetători.

Reforma vizată:
Reforma carierei de cercetător

Termen de realizare al investiției:
Termenul de realizare al investiției este Q2 din anul 2026.