Lansare PNRR: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) pentru școlile mici

Ministerul Educației a lansat apelul privind Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – Runda a II-a pentru școlile mici, cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, aferent Componentei C15: Educație. Scopul măsurilor urmărite atât prin prin acest apel, cât și prin achizițiile centralizate vizează prevenirea și reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii […]

Dezbatere publică PNRR: Formarea profesioniștilor din educația timpurie

Ministerul Educației a publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului „Formarea profesioniștilor din educația timpurie”, Componenta C15: Educație, din PNRR. Scopul prezentului apel de proiecte: creșterea capacității personalului din creșe și grădinițe să asigure servicii de educație timpurie de calitate copiilor de până la 6 ani Solicitanți eligibili: Universități publice sau private, acreditate sau autorizate provizoriu Asociațiile […]

Lansare PNRR: Modernizarea infrastructurii universitare

Ministerul Educației a lansat apelul PNRR privind modernizarea infrastructurii universitare pentru un spațiu academic echitabil, Componenta 15.Educație. Modernizarea constă în reabilitarea/renovarea spațiilor universitare (spații de cazare, de cantină, de recreere și lectură din campusurile universitare), cu îndeplinirea cerințelor de îmbunătățire a eficienței energetice. Astfel, pe lângă cămine și cantine modernizate, studenții vor putea beneficia și […]

Construcția campusurilor studențești ale viitorului – lansare apel

Ministerul Educației a lansat apelul PNRR privind construcția infrastructurii universitare pentru campusurile studențești ale viitorului, în cadrul Componentei 15.Educație. Obiectivul apelului: dezvoltarea rezilienței campusurilor universitare, prin asigurarea dimensiunii sociale/incluzive a învățământului superior printr-o infrastructură universitară adecvată. Prin prezentul apel, cel puțin 40% din numărul locurilor din cantine, din spațiile de recreere și din numărul locurilor […]

Consultare publică: Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) Runda a II-a – Școli mici

Ministerului Educației a publicat în consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului de proiecte PNRAS Runda a II-a Școli mici, finanțat prin PNRR, Componenta C15: Educație. Scopul: prevenirea și reducerea abandonului școlar și a părăsirii timpurii a școlii, incluzând: reducerea absenteismului, creșterea rezultatelor școlare, inclusiv recuperarea pierderilor în învățare/întârzierilor în dezvoltarea competențelor de bază (scris, citit, socotit) […]

10 iulie, Termen nou pentru depunerea de proiecte privind Programul Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS), din PNRR

Ministerul Educației, prelungește termenul limită de depunere pentru apelul privind Schema de Granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 2, cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților […]

Dezbatere publică PNRR: Ghidul solicitantului pentru „Asigurarea infrastructurii universitare”

Ministerul Educației a publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului aferent apelului „Asigurarea infrastructurii universitare”, Componenta C15: Educație, din PNRR. Solicitanții eligibili: toate tipurile de instituţii de învăţământ superior de stat acreditate unde se vor asigura spații de recreere și lectură, locuri de cazare și cantine. Alocarea financiară totală: 260.000.000 euro, fără TVA Investiția vizează: Construirea a […]

Lansare apel proiecte PNRR: „Microbuze electrice pentru elevi”

Ministerul Educației lansează apelul „Microbuze electrice pentru elevi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație. Obiectivul apelului: Îmbunătățirea condițiilor de transport pentru elevi, cu precădere pentru elevii din zonele izolate, cu populație scăzută, prin furnizarea de microbuze școlare electrice, prietenoase cu mediul și cu un consum energetic redus. Măsura urmărește facilitarea […]

A doua rundă a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS)

Ministerul Educației, relansează apelul privind Schema de Granturi în cadrul Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar (PNRAS) – runda 2, cu finanțare din Planul Național de Redresare și Reziliență, aferent Reformei 3. Reforma sistemului de învățământ obligatoriu pentru prevenirea și reducerea părăsirii timpurii a școlii și Investiției 4. Sprijinirea unităților de învățământ cu risc ridicat […]

PNRR: „Construirea și dezvoltarea unei rețele pilot de școli verzi” – lansare apel competitiv

Ministerul Educației lansează apelul competitiv de proiecte „Construirea și dezvoltarea unei rețele-pilot de școli verzi”, finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență – Componenta C15: Educație. Alocarea financiară totală: 225.000.960 euro, fără TVA, din care: Subcomponenta I: REABILITARE ENERGETICĂReabilitare unități de învățământ care să intre în rețeaua școlilor verzi cu o suprafață totală de 300.000 mp. Valoarea […]