Componenta 4 – Transport sustenabil

Buget – 7.620 milioane Euro

Documente utile

Reforme:

R1. Transport sustenabil, decarbonizare și siguranță rutieră;

R2. Management performant pentru transport de calitate – Îmbunătățirea capacității instituționale de management și guvernanță corporativă

Investiții:

  • Investiția 1. Modernizarea și reînnoirea infrastructurii feroviare

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Transporturilor

Buget:
Bugetul total 3.480 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și CFR SA.

Obiectiv:
Obiectivul acestei componente este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un transport sustenabil la nivel național, fiind vizate acțiuni orientate către dezvoltarea de măsuri „environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor de protecție a mediului, precum și a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a măsurilor de siguranță rutieră.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța activități de modernizare completă a infrastructurii feroviare și lucrări de refacere și electrificare pentru restul liniilor.

Termen estimativ de lansare a investiției:
Termenul estimativ de lansare a investiției este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 2. Material rulant feroviar

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Transporturilor

Buget:
Bugetul total 416 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii și CFR SA.

Obiectiv:
Obiectivul acestei componente este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un transport sustenabil la nivel național, fiind vizate acțiuni orientate către dezvoltarea de măsuri „environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor de protecție a mediului, precum și a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a măsurilor de siguranță rutieră.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța achiziția de material rulant ecologic (electric-EMU/hidrogen-H-EMU), de locomotive electrice noi pe 4 osii cu sisteme ERTMS, capabile să atingă viteza de 160 km /h şi să tracteze până la 16 vagoane de călători și  Modernizarea şi conversia (în material rulant electric) a materialului rulant existent pe rețeaua feroviară națională. Tot materialul rulant este dedicat pasagerilor, nu transportului de marfă.

Termen estimativ de finalizare a investiției:
Termenul estimativ de finalizare a investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 3. Dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii prin prin Direcția Generală Strategie și Direcția Generală Monitorizare

Buget:
Bugetul total 3.095 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, CNAIR și CNIR

Obiectiv:
Obiectivul acestei componente este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un transport sustenabil la nivel național, fiind vizate acțiuni orientate către dezvoltarea de măsuri „environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor de protecție a mediului, precum și a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a măsurilor de siguranță rutieră.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța dezvoltarea infrastructurii rutiere sustenabile pe rețeaua TEN-T, taxarea rutieră, managementul traficului și siguranța rutieră.

Termen de implementare a investiției:
Implementarea investiției va fi finalizată până în Q2 2026, cu 50% din lucrări finalizate până în Q4 2024.

  • Investiția 4. Dezvoltarea rețelei de transport cu metroul în Municipiile București și Cluj-Napoca

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii

Buget:
Bugetul total 600 milioane Euro

Beneficiari:
Ministerul Transporturilor și Infrastructurii, Metrorex și UAT Cluj-Napoca

Obiectiv:
Obiectivul acestei componente este de a spori sustenabilitatea sectorului transporturilor din România prin sprijinirea tranziției verzi și digitale a sectorului, respectiv de a dezvolta o infrastructură de transport durabilă și ecologică, cu standarde de siguranță adecvate, care să contribuie la finalizarea rețelelor transeuropene de transport (TEN-T) și la descongestionarea nodurilor urbane, stimulând în același timp tranziția către un transport sustenabil la nivel național, fiind vizate acțiuni orientate către dezvoltarea de măsuri „environmental friendly” pe noile sectoare de transport de mare viteză, asigurarea elementelor de protecție a mediului, precum și a sistemelor inteligente de transport (ITS) și a măsurilor de siguranță rutieră.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța construirea de noi magistrale de metrou în Municipiul București (6 stații – 5,2 km) și în Municipiul Cluj-Napoca (9 stații- 7,5 km) și 30 de rame electrice de metrou.

Termen de implementare a investiției:
Implementarea investiției pentru lucrările de structură de rezistență va fi finalizată până în Q2 2026, iar investiția pentru lucrările de cale, finisaje, instalații, achiziție material rulant și semnalizare pentru stații va fi finalizată până în Q4 2028.