Resursele naturale ale Regiunii Centru

Variatele bogații naturale existente pe teritoriul Regiunii Centru constituie o premisă importantă în dezvoltarea economică, diversitatea acestora fiind dată de structura geologică și mineralogică complexă, varietatea formelor și tipurilor de relief, condițiile climatice și topoclimatice, hidrografie, solurile de calitate superioară din zonele de câmpie și dealuri. Pe cuprinsul Regiunii Centru se găsesc importante resurse de subsol (minereuri feroase, neferoase și complexe, roci de construcții), dar și resurse aflate la suprafața terestră (soluri cernoziomuri bogate în humus, resurse forestiere, terenuri arabile, râuri cu potențial ridicat pentru obținerea energiei electrice). Utilizate rațional și eficient diversitatea resurselor naturale asigură dezvoltarea economică durabilă a Regiunii.