Consultare publică în domeniul producției și distribuției de filme

Ministerul Culturii, lansează în consultare publică Schema de ajutor de minimis și Ghidul solicitantului aferente apelului de proiecte Sprijinirea inițiativelor culturale de accelerare a digitalizării producției și distribuției de filme, finanțat prin PNRR, Componenta 11. Turism și cultură, Investiția I7. Accelerarea digitalizării producției și distribuției de filme. Acest apel de proiecte urmărește accelerarea tranziției digitale a producătorilor și distribuitorilor de filme din România prin […]

Ghiduri pentru creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

Apelul de finanțare 2 cuprinde un program-pilot pentru finanțarea proiectelor de educație prin cultură, beneficiarii finanțării fiind unități de învățământ din localități cu o populație mai mică de 50.000 de locuitori. (Acordarea de vouchere/finanțări nerambursabile în valoare de 20.000 euro/proiect). Voucherul (finanțarea nerambursabilă) prevăzut va acoperi activitățile de educație culturală (ateliere; producția de spectacole cu […]

Ghid pentru creșterea accesului la cultură în zonele defavorizate din punct de vedere cultural

Apelul de finanțare 1 este destinate localităților cu o populație mai mica de 50.000 de locuitori și vizează finanțarea, într-un sistem de fonduri echivalente și în parteneriat cu autoritățile locale, pentru programe culturale, anuale sau multianuale, implementat la nivel local. Programul de finanțare se derulează timp de 2 ani, într-un sistem de fonduri echivalente și […]

S-a prelungit termenul limită de depunere a ofertelor pentru achiziția serviciilor de promovare a 12 rute turistice/culturale din programul „România atractivă” până la 30 septembrie

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat procedura pentru achiziția serviciilor de promovare a 12 rute turistice finanțate prin PNRR în data de 16 august prin publicarea anunțului de participare în Sistemul Electronic de Achiziții Publice (SEAP). Termenul limită până la care prestatorii interesați pot să depună oferte a fost prelungit până la 30 septembrie, […]

PNRR: Actualizarea ghidurilor de finanțare aferente Componentei C11 – Turism și Cultură, Investițiile 1 și 2

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat trei Ordine de Ministru pentru modificarea și completarea Ghidurilor specifice existente. Pentru mai multe detalii puteți descărca documentele de la adresa: https://mfe.gov.ro/pnrr-au-fost-actualizate-ghidurile-solicitantului-aferentei-componentei-c11-turism-si-cultura-investitia-1-si-2/

Instrucțiune privind eligibilitatea cheltuielilor ce vizează auditul – Componenta 11

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Instrucțiunea nr.3/17.08.2022 privind interpretarea unitară a eligibilității sumelor prevăzute în anumite linii bugetare cuprinse în bugetul cererilor de finanțare depuse în cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură, Investiția 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale – PNRR.

Instrucțiunea nr. 2 din data de 11.08.2022 – Componenta 11

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene a publicat Instrucțiunea nr.2/11.08.2022 privind interpretarea unitară a eligibilității sumelor prevăzute în anumite linii bugetare cuprinse în bugetul cererilor de finanțare depuse în cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/ culturale – PNRR  

Turism și cultură prin PNRR: Lansarea celui de-al doilea apel de proiecte pentru modernizarea/crearea de muzee și memoriale

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează Ghidul specific pentru apelul al doilea de proiecte aferent Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României.  INVESTIȚIA 2: MODERNIZAREA/CREAREA DE MUZEE ȘI MEMORIALE sprijină dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor și […]

Turism și cultură: A fost lansat un nou apel de proiecte pentru investiții în turism și cultură I Termen depunere 31.08.2022

Ministerului Investițiilor și Proiectelor Europene a lansat un apel de proiecte în cadrul Investiției 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale, Modernizarea/reabilitarea siturilor turistice – apel 2, Componenta 11 – Turism și cultură din Planul Național de Redresare și Reziliență al României. Investiția 1 – Promovarea celor 12 rute turistice/culturale – vizează promovarea rutelor și […]

Consultare publică Ghid pentru modernizarea/crearea de muzee și memoriale I Turism și cultură PNRR

Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene lansează în consultare publică Ghidul specific pentru apelul de proiecte aferent Investiției 2 – Modernizarea/crearea de muzee și memoriale, din cadrul Componentei 11 – Turism și Cultură, din Planul Național de Redresare și Reziliență al României. INVESTIȚIA 2: MODERNIZAREA/CREAREA DE MUZEE ȘI MEMORIALE sprijină dezvoltarea turismului cultural prin modernizarea/crearea muzeelor […]