Componenta 1 – Managementul apei

Buget – 1.462 milioane Euro

Documente utile

  • Investiția 1. Extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți, prioritizate prin Planul accelerat de conformare cu directivele europene

Instituția responsabilă de reformă
Administrația Fondului pentru Mediu/ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Buget:
Bugetul total 600 mil Euro

Beneficiari:
Municipii inclusiv București/orașe/comune în parteneriat cu operatorul existent

Obiective:
Creșterea gradului de acces al populației, în special din zonele rurale, la un serviciu public de apă și canalizare conform cu cerințele Directivelor europene și accesibil tuturor categoriilor sociale.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări extinderea sistemelor de apă și canalizare în aglomerări mai mari de 2 000 de locuitori echivalenți.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu vizează Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene / PNRR 2021 – 2027

Termen de lansare a investiției:
Termenul estimativ de lansare a investiției este Q4 din anul 2022.

  • Investiția 2. Colectarea apelor uzate în aglomerări mai mici de 2 000 de locuitori echivalenți, care împiedică atingerea unei stări bune a corpurilor de apă și/sau afectează arii naturale protejate

Instituția responsabilă de reformă:
Administrația Fondului pentru Mediu/ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Buget:
Bugetul total 200 mil Euro

Beneficiari:
UAT din Planul național de porțiunii din bazinul hidrografic internațional al fluviului Dunărea care este cuprinsă pe teritoriul României în parteneriat cu operatorul existent

Obiectiv:
Creșterea gradului de siguranță a acumulărilor existente, precum și a capacității administrative și de intervenție a ANAR în situațiile de urgență, care afectează infrastructura de gospodărire a apelor

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări soluții tehnice de canalizare, sisteme individuale de colectare și epurare, sisteme publice inteligente (fose comune) pentru procesarea apelor uzate urbane sau prin colectarea în sistem centralizat și epurarea în stații existente. Nu se va finanța construirea de stații de epurare.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu vizează Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene / PNRR 2021 – 2027

Termen de finalizare a investiției:
Termenul de finalizare a investiției este Q2 din anul 2026.

  • Investiția 3. Sprijinirea conectării populației cu venituri mici la rețelele de alimentare cu apă și canalizare existente

Instituția responsabilă de reformă:
Administrația Fondului pentru Mediu/ Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Buget:
Bugetul total 168 mil Euro

Beneficiari:
UAT prin operatorii publici de apă și canalizare

Obiectiv:
Creșterea gradului de acces al populației, în special din zonele rurale, la un serviciu public de apă și canalizare conform cu cerințele Directivelor europene și accesibil tuturor categoriilor sociale.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări branșare/racordare a gospodăriilor vulnerabile (cu venituri reduse) la sistemul public de alimentare cu apă şi de canalizare. Programul va finanța costurile suportate și justificate conform prevederilor legale de către autoritățile contractante fără depășirea nivelului de 2000 de euro / gospodărie conectată.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu vizează Consolidarea cadrului de reglementare pentru managementul sustenabil al sectorului de apă și apă uzată și pentru accelerarea accesului populației la servicii de calitate conform directivelor europene / PNRR 2021 – 2027

Termen de finalizare a investiției:
Termenul de finalizare a investiției este Q2 din anul 2026.