Componenta 3 – Managementul deșeurilor

Buget – 1.329,01 milioane Euro

Documente utile

  • Investiția 1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune.

Investiții:

  • Investiția 1.a. Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului pentru Mediu (AFM).

Buget:
Bugetul total 452,2 milioane Euro

Beneficiari:
UAT municipii/sectoarele Municipiului/București/orașe/comune/județe

Obiectiv:
Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța centrele de colectare prin aport voluntar care vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere care nu pot fi colectate în sistem door-to-door, respectiv deșeuri reciclabile și biodeșeuri care nu pot fi colectate în pubelele individuale, precum și fluxurile speciale de deșeuri – deșeuri voluminoase, deșeuri de echipamente electrice și electronice, baterii uzate, deșeuri periculoase, deșeuri din construcții și demolări.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu vizează Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară/ PNRR 2021 – 2027

Termen de estimativ de lansare a investiției:
Termenul estimativ de lansare a investiției este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 1.b. Construirea de insule ecologice digitalizate

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

Buget:
Bugetul total 200,10 milioane Euro

Beneficiari:
UAT municipii/sectoarele Municipiului/București/orașe/comune/județe

Obiectiv:
Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări finanțarea de insule ecologice digitalizate, care vor asigura colectarea separată a deșeurilor menajere, preponderent în zone de blocuri, pentru următoarele fracții colectate separat: deșeuri de hârtie și carton, deșeuri de plastic, deșeuri de metal, deșeuri de sticlă, biodeșeuri, deșeuri reziduale. Fiecare insulă ecologică va deservi în medie 200 de locuitori.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu vizează Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară/ PNRR 2021 – 2027

Termen de estimativ de lansare a investiției:
Termenul estimativ de lansare a investiției este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 1.c. Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

Buget:
Bugetul total 83,71 milioane Euro

Beneficiari:
UAT municipii/sectoarele Municipiului/București/orașe/comune/județe

Obiectiv:
Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări investiții în Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane din aproprierea a 15 aglomerări urbane mari deservind cele mai populate regiuni, după cum urmează: București (partea de nord) și regiunea afiliată Ilfov, București (partea de sud) și regiunea afiliată Ilfov, Constanța, Galati si Braila, Iași, Bacau, Craiova, Ploiesti, Timisoara, Cluj-Napoca, Sibiu, Brasov, Baia Mare, Targu Mures, Buzău.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu vizează Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară/ PNRR 2021 – 2027

Termen de estimativ de lansare a investiției:
Termenul estimativ de lansare a investiției este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 1.d. Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circulară

Instituția responsabilă de reformă:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor/Administrația Fondului pentru Mediu (AFM)

Buget:
Bugetul total 220 milioane Euro

Beneficiari:
UAT municipii/sectoarele Municipiului/București/orașe/comune/județe

Obiectiv:
Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor urmări finanțarea instalațiilor de reciclare a deșeurilor pentru a îndeplini ţintele de reciclare din pachetul de economie circular.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu vizează Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară/ PNRR 2021 – 2027

Termen de estimativ de lansare a investiției:
Termenul estimativ de lansare a investiției este Q2 din anul 2022.

  • Investiția 2. Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile

Instituția responsabilă de reformă
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor

Buget:
Bugetul total 225 milioane Euro

Beneficiari:
Fermele mari și UAT-urile, în special UAT comune (gestionarea gunoiului de grajd la nivel comunal)

Obiectiv:
Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a deșeurilor în România cu accent pe colectarea separată, măsuri de prevenție, reducere, reutilizare și valorificare în vederea conformării cu directivele aplicabile și tranziției la economia circulară.

Activități:
Vor fi stabilite prin Ghidul specific și vor finanța înființarea de sisteme de colectare și valorificare a gunoiului de grajd.

Reforma:
Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Administrația Fondului pentru Mediu vizează Îmbunătățirea guvernanței în domeniul gestionării deșeurilor în vederea accelerării tranziției către economia circulară/ PNRR 2021 – 2027

Termen de estimativ de lansare a investiției:
Termenul estimativ de lansare a investiției este Q2 din anul 2022.