Lansare PNRR: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat apelul aferent Componentei 3 – Managementul deșeurilor din PNRR, Investiția I2.Dezvoltarea infrastructurii pentru managementul gunoiului de grajd și al altor deșeuri agricole compostabile, Subinvestiția I2.A-B – Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd. Obiectiv general: Accelerarea procesului de extindere și modernizare a sistemelor de gestionare a […]

PNRR: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd – consultare publică

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte “Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I2, Subinvestiția I.2.A-B, din PNRR Obiectivul specific: gestionarea sustenabilă a biodeșeurilor agricole, în special a celor provenite din activitățile zootehnice, prin creșterea gradului de […]

Relansare Apel relansat pentru managementul deșeurilor – PNRR, Componenta C3

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a relansat apelul pentru investiții din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din PNRR. Investiția vizează construirea de insule ecologice digitalizate. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a relansat apelul pentru investiții în insule ecologice digitalizate din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planul Național de Redresare și Reziliență. Alocarea […]

Finanțări PNRR pentru IMM-uri I Construirea instalațiilor de reciclare a deșeurilor

Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor a aprobat Ghidul specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență, Componenta C3 — Managementul deșeurilor, investiția I1. Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune, Subinvestiția I1.D. — Construirea instalațiilor […]

Lansare Ghid specific pentru managementul deșeurilor – PNRR, Componenta C3

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat ghidul pentru investiții în înființarea de centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență. Alocarea financiară totală: 108.810.000 euro Beneficiari eligibili: UAT reprezentative pentru aglomerările urbane mari desemnate prin PNRR (reprezentate […]

Lansare Ghid specific pentru managementul deșeurilor – PNRR, Componenta C3

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat ghidul pentru investiții în înființarea de centre de colectare prin aport voluntar din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență. Alocarea financiară totală: 587.860.000 euro Beneficiari eligibili: Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziuni/sectoare) organizate în municipii, oraș, comune și județe și asocieri ale acestora […]

Lansare Ghid specific pentru managementul deșeurilor – PNRR, Componenta C3

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat miercuri, 14 septembrie 2022, ghidul pentru investiții în insule ecologice digitalizate din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență. Investiția vizează construirea de insule ecologice digitalizate. Alocarea financiară: 260.130.000 euro. Beneficiari eligibili: Unitățile Administrativ-Teritoriale (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora) organizate în municipii și orașe. […]

Consultare publică în cadrul PNRR, pe Componenta C3 – Managementul deșeurilor

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat în consultare publică, două ghiduri pentru investiții din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență. Investiția 1.C Prin intermediul investiției I.1.C – Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane sunt vizate activități/acțiuni specifice înființării și dotării centrelor integrate […]

Două apeluri de proiecte în consultare publică pentru managementul deșeurilor în cadrul PNRR, Componenta C3

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a lansat luni, 30 mai 2022, în consultare publică, două ghiduri pentru investiții din cadrul Componentei 3 – Managementul deșeurilor din Planului Național de Redresare și Reziliență. Investițiile vizează înființarea de centre de colectare cu aport voluntar și construirea de insule ecologice digitalizate. Centrele de colectare prin aport voluntar vor […]