PNRR: Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd – consultare publică

Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor lansează în consultare publică Ghidul solicitantului pentru apelul de proiecte “Sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd”, Componenta 3 – Managementul deșeurilor, Investiția I2, Subinvestiția I.2.A-B, din PNRR

Obiectivul specific: gestionarea sustenabilă a biodeșeurilor agricole, în special a celor provenite din activitățile zootehnice, prin creșterea gradului de valorificare a acestora în vederea reducerii poluării cu nitrați

Potențialii beneficiari: UAT (inclusiv subdiviziunile/sectoarele acestora), organizate la nivel de municipiu, oraș și comună

Tipul apelului de proiecte: principiul „primul venit, primul servit”, în limita bugetului maxim eligibil prealocat

Alocarea financiară totală: 228.300.000 euro, echivalentul a 1.119.925.650 lei – pentru înființare sisteme integrate de colectare și valorificare a gunoiului de grajd și modernizări sisteme comunale integrate deja existente

Bugetul programului va fi divizat în funcție de tipul investiției efectuate:

– construire de noi platforme destinate gestionării gunoiului de grajd: 171.900.000 euro, echivalentul a 843.255.450 lei

– modernizarea platformelor existente de gunoi de grajd: 56.400.000 euro, echivalentul a 276.670.200 lei

Valoarea maximă eligibilă:

  • Cost de cel mult 1.000.000 euro/platformă comunală nou înființată, echivalentul a 4.905.500 lei, fără TVA
  • Cost de cel mult 500.000 euro/platformă comunală modernizată, echivalentul a 2.452.750 lei, fără TVA.

Rata de finanțare acordată prin PNRR este de 100% din valoarea cheltuielilor eligibile ale proiectului, fără TVA.

Documentele poate fi descărcate la adresa:

https://pnrr.mmap.ro/managementul-deseurilor/ghiduri_deseuri/