CHERRY– “making Culture tHe N°1 ally of European RecoveRY”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivel regional proiectul CHERRY– “making Culture tHe N°1 ally of European RecoveRY” (”CHERRY  –  Cultura, primul aliat al redresării Europene”), finanțat prin Programul de Cooperare Interregională Interreg Europe. Acest proiect este inițiat de Departamentul pentru cultură și sport a Regiunii Autonome Friuli-Venezia Giulia din Italia, având ca obiectiv general îmbunătățirea politicilor de dezvoltare regională în domeniul industriilor culturale și creative.

Parteneriat

Proiectul CHERRY este implementat de un consorțiu internațional format din nouă organizații partenere din opt state europene, coordonate în calitate de partener lider de către Regiunea Autonomă Friuli Venezia Giulia din Italia.

Parteneriatul proiectului mai include: Regiunea Veneto (Italia), Consiliul Regional Kainuu (Finlanda), Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru (România), Regiunea Zemgale (Letonia), Agenția de Inovare Regională Transdanubia Centrală (Ungaria), Regiunea Vest (Grecia), Regiunea Provence-Alpes-Côte D’azur (Franța), Intercommunal Leiedal (Belgia).

Obiective

Proiectul CHERRY urmărește îmbunătățirea a 9 instrumente de politică regionale și locale adresate industriilor culturale și creative (ICC). Obiectivul specific al proiectului este: Cultură și turism pentru dezvoltare economică, incluziune socială și inovare socială.

Proiectul își propune să intensifice contribuția industriilor culturale și creative la creșterea economiei locale, incluziune socială și inovare. În contextul proiectului vor fi abordate politici care susțin declanșarea rezilienței ICC ca urmare a COVID-19 și care au în vedere tranziția dublă (verde și digitală) și următoarele obiective: de a sprijini valorificarea bunurilor din patrimoniul natural și cultural; creșterea economiei locale cu focus pe antreprenoriat; creșterea contribuției ICC la transformarea urbană. Proiectul CHERRY va aborda 9 instrumente de politică de la nivel regional/național care vizează declanșarea rezilienței ca urmare a COVID-19 .

Proiectul CHERRY își propune să să intensifice contribuția industriilor culturale și creative la creșterea economiei locale, sprijinind incluziunea socială și inovarea. În contextul proiectului vor fi abordate instrumente de politică care susțin redresarea post-pandemie a industriilor culturale și creative și creșterea rezilienței acestora, având  , având în vedere tranziția  verde și digitală

Activități

Proiectul este structurat în două faze de implementare, care se vor derula pe parcursul a patru ani: (1) CORE PHASE – dedicată învățării interregionale și integrării lecțiilor învățate pe parcursul cooperării, în politicile de dezvoltare abordate în cadrul proiectului, (2) FOLLOW-UP PHASE – dedicată monitorizării procesului de îmbunătățire a instrumentelor politice abordate în cadrul proiectului, la care se adaugă (3) CLOSURE PHASE – dedicată activităților administrative de încheiere a proiectului.

CORE PHASE va dura 3 ani și va consta în derularea unor activități de învățare la nivel interregional și local, bazate pe schimburi de experiență și bune practici. Procesul de învățare va avea în vedere îmbunătățirea politicilor care sprijină redresarea ICC după perioada COVID-19 în regiunile partenere abordând următoarele teme: ICC și antreprenoriat (consolidarea companiilor din ICC și redresarea acestora  după COVID-19 / înființarea de întreprinderi); ICC și transformarea urbană (contribuția ICC la transformarea urbană și abordarea tendințelor emergente în ceea ce privește tranziția verde și digitală, creativitatea, comerțul electronic etc.); valorificarea bunurilor din patrimoniul cultural și natural cu implicarea ICC. Astfel, activitățile care se vor derula la nivel de proiect și schimbul de cunoștințe care va avea loc la nivel transnațional  se vor desfășura în jurul acestor trei teme principale care vor fi dezvoltate și analizate luând în considerare circularitatea și tranziția digitală.

FOLLOW-UP PHASE va dura 1 an și va fi dedicată monitorizării efectelor îmbunătățirii instrumentelor de politică abordate la nivelul fiecărei regiuni partenere.

Instrumentul politic vizat

La nivelul Regiunii Centru, instrumentul politic care va fi îmbunătățit în urma implementării activităților proiectului este Programul Regional Centru 2021-2027 Prioritatea 1 – O regiune competitivă prin inovare, digitalizare și afaceri dinamice.

Perioada de implementare

Durata de implementare a proiectului va fi de 48 luni, la care se adaugă cele trei luni dedicate închiderii proiectului.

Buget

Valoarea totală a proiectului CHERRY este de 2,048,113.00 Euro, cu o contribuție din partea programului Interreg Europe 2021-2027 de 1,638,490.40 Euro. Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru pentru implementarea activităților proiectului este de 185,168.00 Euro din care 148,134.40 Euro  (80%) finanțare Interreg Europe 2021-2027 la care se adaugă o contribuție proprie de 37,033.60 Euro, respectiv 20% din bugetul total alocat ADR Centru.

Finanțator

Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul programului Interreg Europe – Axa prioritară 1.

Contact
Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul CHERRY vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Gabriela Țârău

Departament Politici Regionale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania
Tel. 0358 401 276 Interior 466
gabriela.tarau[at]adrcentru.ro | www.adrcentru.ro