CHESTNUT – ”CompreHensive Elaboration of Strategic plans for sustainable Urban Transport”

Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru implementează la nivelul Regiunii Centru proiectul CHESTNUT – ”CompreHensive Elaboration of STrategic plaNs for sustainable Urban Transport”, în traducere: ”CHESTNUT – Elaborarea CompreHensivă a Planurilor Strategice pentru Transport Urban Durabil”, finanțat în cadrul Programului Transnațional Dunărea 2014-2020 al Comisiei Europene.

Parteneriat:
Proiectul este coordonat de Municipiului Venlenje din Slovenia și este implementat de un consorțiu format din 15 organizații partenere provenind din 9 state Europene. La nivelul regiunii Centru, partenerul responsabil pentru implementarea proiectului CHESTNUT este Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru.

Obiectiv:
Obiectivul general al proiectului este de a contribui la dezvoltarea unui sistem de transport ecologic, mai bine conectat și interoperabil, mai sigur și funcțional în zonele urbane din regiunea Dunării, bazat pe integrarea mai multor mijloace și modalități de transport durabil precum transportul public, deplasarea cu bicicleta, mersul pe jos, utilizarea vehiculelor electrice.

Activități:
Pe parcursul celor aproape 3 ani de implementare a inițiativei CHESTNUT, partenerii proiectului vor colabora pentru dezvoltarea unei Strategii Dunărene de mobilitate urbană durabilă care va include realizarea de scenarii de mobilitate, elaborarea de Planuri de Mobilitate Urbană Durabilă (PMUD) la nivel de Zonă Urbană Funcțională (ZUF) și implementarea de acțiuni pilot. Proiectul va favoriza intensificarea cooperării dintre actorii cheie (autoritățile regionale și locale, companiile de transport public, organizațiile care furnizează servicii de bike-sharing, car-sharing, promotori ai mobilității electrice, ONG/uri etc.) în scopul de a consolida și dezvolta un sistem de transport echilibrat și ecologic.
Plecând de la premisa că o bună planificare a aspectelor de mobilitate urbană trebuie să ia în considerare Zonele Urbane Funcționale ale orașelor și nu doar perimetrul administrativ al acestora, partenerii proiectului vor lucra alături de 12 municipii țintă, printre care se numără și Municipiul Alba Iulia, pentru a schița PMUD la nivel de ZUF. Conturarea acestor planuri va fi realizată printr-un set de acțiuni succesive, prevăzute în cadrul pachetelor de lucru 3 și 4 ale proiectului CHESTNUT, urmând ca faza finală a proiectului să fie dedicată unor proiecte pilot prevăzute în pachetul de lucru 5.

Perioada de implementare
Proiectul va fi implementat pe parcursul a 30 de luni, în perioada Decembrie 2016 – Mai 2019.

Buget:
Bugetul total al proiectului CHESTNUT este de 2.004.272,80 Euro cu o contribuție FEDR de 1.581.316,91 Euro și o contribuție IPA de 122.314,40 Euro.

Bugetul alocat Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru, în vederea implementării proiectului are valoarea de 148.136,80 Euro din care 85% reprezintă cofinanțare FEDR, 13 % reprezintă cofinanțarea națională iar 2% cofinanțarea proprie ADR Centru.

Finanțator:
Proiectul este finanțat de Uniunea Europeană, din Fondul European de Dezvoltare Regională în cadrul Programului Transnațional Dunărea – Axa prioritară 3 – O regiune a Dunării mai bine conectată și mai responsabilă din punct de vedere energetic: dezvoltarea unor sisteme de transport sigure și durabile, promovarea eficienței energetice.

Contact:
Pentru informații suplimentare cu privire la proiectul CHESTNUT vă stăm la dispoziție la următoarele date de contact:

Ovidia CABA
Director  Politici Regionale
Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru
Str. Decebal 12, 510093, Alba Iulia – Romania
Tel. 0358 401 276 Interior 461
ovidia.caba@adrcentru.ro | www.adrcentru.ro