A fost aprobată versiunea finală a Documentului Cadru de Implementare a Dezvoltării urbane durabile – Axa Prioritară 4 Sprijinirea Dezvoltării Urbane Durabile