A fost modificat Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 5.2 – Îmbunătățirea mediului urban