A fost modificat Ghidul specific pentru apelul dedicat serviciilor sociale adresate copiilor

În 27.03.2018, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis ordinul de modificare a Ghidului specific pentru apelul de proiecte cu titlul POR/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil: copii, din cadrul Axei prioritare 8 Dezvoltarea infrastructurii de sănătate şi sociale, Prioritatea de Investiții 8.1, Obiectivul Specific 8.3 Creșterea gradului de acoperire cu servicii sociale, aferent Programului Operaţional Regional (POR) 2014-2020.

Modificările Ghidului specific se regăsesc în Sinteza modificărilor.