A fost modificat Ghidul specific pentru Prioritatea de Investiții 3.1A – Clădiri rezidențiale a POR 2014-2020

Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice a emis Ordinul nr. 3250 / 21.12.2016, de modificare şi înlocuire a modelului orientativ a formei de contract de finanțare aferent Priorității de Investiții 3.1A – Clădiri rezidențiale a Programului Operațional Regional 2014-2020. 
Astfel, în conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, precum și ale Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, au fost reformulate clauzele contractuale în vederea corelării obligațiilor privind asigurarea transparenței și a confidențialității informațiilor, în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Restul condițiilor și prevederilor din Ghidul specific rămân neschimbate.