A fost publicat Corrigendum pentru Ghidul specific aferent Axei prioritare 3, Prioritatea de investiții 3.1, Operațiunea B – Clădiri Publice, din cadrul POR 2014-2020

În 19 decembrie 2017, Ministerul Dezvoltării Regionale, Administrației Publice și Fondurilor Europene (MDRAPFE) a emis ordinul de modificare și completare a Ghidului Solicitantului – Condiții specifice de accesare a fondurilor în cadrul apelurilor de proiecte cu titlul POR/2016/3/3.1/B/1/7REGIUNI și POR/2016/3/3.1/B/1/BI, din cadrul POR 2014-2020, ce conţine condiţii specifice pentru accesarea fondurilor în cadrul programului.

Astfel, principalele modificări prevăd:

1. Pentru dovedirea dreptului invocat de beneficiar asupra imobilului pe care se propune a se realiza investiția (dacă documentele finale privind proprietatea publică nu au fost depuse înainte de semnarea contractului de finanţare), se acceptă:
a) Extrasul de carte funciară actualizat din care să rezulte înscrierea definitivă a dreptului de proprietate publică asupra imobilului, precum și încheierea;
b) Hotărârea Guvernului actualizată, publicată în Monitorul Oficial al României, privind proprietatea publică asupra imobilului, cel mai târziu la data emiterii autorizației de construire aferente proiectului, dar nu mai târziu de 12 luni de la data intrării în vigoare a contractului de finanțare.

2. Actualizarea clauzelor contractuale specifice, ca urmare a modificărilor formei de contract din Ghidul general.