A fost publicat spre consultare publică Ghidul solicitantului pentru Obiectivul Specific 8.3, Operațiunea C – grup vulnerabil: copii