A fost revizuit Ghidul solicitantului pentru prioritatea de investiţii 2.2 adresată IMM-urilor din cadrul POR 2014-2020