A Központi Régió fitaljainak nagyszerű élmény volt az európai intézményekben tett látogatás

A Központi Régió EUROPE DIRECT Irodája új perspektívákat nyújtott mind a személyes fejlődés, mind pedig az „európai polgári” mivolt szempontjából  a fiatalok 17 fős csoportjának, amely a Központi Régióból tett tanulmányi és dokumentációs kirándulást Brüsszelben, a főbb európai uniós intézményekben. Ez annak következtében vált lehetővé, hogy tavaly részt vettek és nyertek az oktatás digitalizálására vonatkozó vitaversenyen, amelyet az EUROPE DIRECT Iroda szervezett az intézményi kereteit szolgáltató intézménnyel, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökséggel. A látogatás keretében a Központi Régió küldöttsége, amelyet a vita nyertes fiataljai, irányítótanáraik, illetve a projekt partnerei alkották, azokat a szakosztályokat látogattak meg, amelyek az Európai Bizottságot, az Európai Régiók Bizottságát alkotják, illetve az Európai Parlament belga fővárosbeli székhelyét.

A brüsszeli tanulmányúton részt vevő fiatalok reakciói lelkesedésről tanúskodtak, a szebb jövő reményéről, európai karrierperspektívákkal, amit szavakkal a következőképpen fejeztek ki: „A brüsszeli európai intézményekben eltöltött néhány nap nagy hatással volt rám, ahogy érteni kezdem az európai intézményeket, ráébredek arra, hogy a minket közvetlenül érintő nagy döntéseket ezekben az EU-s intézményekben hozzák meg”, „valós és őszinte rálátásom volt arra, hogy mit jelent ezekben dolgozni különböző projekteken” , „mély benyomást tett rám az, ahogyan az EU fontosságáról szóló gondolatokat eljuttatták hozzánk és elmagyarázták nekünk, fiataloknak”.

„A látogatás célja az volt, hogy a fiatalok előtt kitáruljanak az európai intézmények kapui, felvehessék a kapcsolatot azokkal, aki kijelölik az európai irányokat, és hogy lássák: az Európai Bizottság kezdeményezései figyelembe veszik a helyi és regionális igényeket, tudomást szerezzenek arról, hogy minden tagállam független az európai politikák végrehajtásában. Amint azt a fiatal résztvevők elmondták, ezzel az élménnyel másfajta világ nyílt meg előttük, amely sokkal képzettebb, magabiztosabb, és bár számítottak arra, hogy egyedi élmény lesz, soha nem gondolták volna, hogy megváltoztatja az európai intézményekről alkotott elképzeléseiket. Bízunk abban, hogy ezeket a benyomásokat megosztják, így a fiatalok sokkal jobban megértik majd az európai projekteket és a mögöttük rejlő összetettséget. Mindezek mellett azonban az Európai Unió anyagilag is támogatja az oktatást. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség révén, regionális szinten 200 millió euró összérték feletti beruházásokat, projekteket koordinálunk oktatási intézmények korszerűsítésére, korszerű laboratóriumi berendezések, digitális berendezések és bútorok beszerzésére 100 olyan korszerűsítési projekt keretében, amely folyamatban van a régió különböző iskoláiban, középiskoláiban és egyetemein. Minden felelős polgárnak meg kell értenie az EU működését és tartalmi vonatkozásai, ezért mindig szívesen bevonjuk a fiatalokat a közösségi életbe, nagyra értékeltük a vitákban résztvevők szenvedélyét is, hogy igyekeztek felkészülni a megadott témákra. Szerencsére a jutalmazásra sikerült olyan időkeretet találnunk, amelyben a járványhelyzet nem okozott sok gondot, rendezvényünkre pedig még azelőtt sor került, hogy a kelet-európai problémák súlyosan elmélyültek volna. Köszönjük brüsszeli vendéglátóink és partnereink nyitottságát, és reméljük, hogy közösen továbbra is olyan új Europe Direct eseményeket és tevékenységeket kínálunk a fiataloknak, amelyek révén megismerik az európai értékeket, eszméket és a gondolatok tettekké alakításának lehetőségeit mondta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

Az európai intézmények „otthonában” eltöltött napok során a Központi Régió EUROPE DIRECT Irodája és Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség találkozókat szervezett a résztvevőknek az Európai Bizottság környezetvédelemmel és oktatási digitalizációval foglalkozó szakértőivel, továbbá megbeszéléseket az Európai Unió régióinak és helyi önkormányzatainak képviselőivel, hogy a résztvevők megérthessék, hogyan közvetítik a helyi igényeket európai szinten, találkozhattak a hazai megválasztott európai parlamenti képviselőkkel is, akik bemutatták nekik a döntéshozatal módozatait, a jogalkotás alapjául szolgáló konzultációs és tárgyalási folyamatot, hangsúlyozták az európai polgári érzékenység kialakításának fontosságát, a megszavazott személyek elszámoltathatóságának vagy a politikai folyamatokba való bekapcsolódás szükségességét ahhoz, hogy a kívánt változást elérjék.

A romániai küldöttség első útja az Európai Bizottság látogatói központjába vezetett. Itt Diana Bărglăzan várta az Energiaügyi főigazgatóság (DG Energy) részéről, ő egyetemi környezetből származó honfitárs, aki ismertetőjében világosan és konkrétumokban mutatta be az Európai Bizottság általános működését. Ezt követően Maria Gkountouma, az Oktatási, Ifjúsági, Sport és Kulturális Főigazgatóság (DG EAC) munkatársa közvetlenül vázolta az oktatási digitalizáció kihívásait, figyelembe véve a jelenlegi helyzetet, de az új nemzedékek kilátásait is. Ugyanaznap még az Európai Régiók Bizottsága (CoR) volt még soron, ahol Raul Cazan, a román küldöttség koordinátora, illetve az előzékeny Karl Hullmann, a CoR hivatalos idegenvezetője tartott bemutatót az intézmény működési mechanizmusairól, részletezte a bizottság összetételét, illetve az európai helyi és regionális hatóságokat képviselő konzultatív testület tevékenységi irányait. A bizottság romániai küldöttségének vezetője az idén Adrian Teban, a Fehér megyei Cugir város polgármestere, aki lehetővé tette ezt a látogatást a bizottság székhelyén, amely egyben első is volt a járványidőszak után.

A látogatás második napját az Európai Unió jogalkotási fórumának szentelték. Brüsszel legérdekesebb és legimpozánsabb digitális múzeumába, a Parlamentárumba tett kirándulást követően a Központi Régió delegációja találkozott az Európai Parlament három legnagyobb képviselőcsoportjának romániai képviselőivel: az Európai Néppárt (EPP) képviselőjével, Vincze Lóránttal, majd Dragoș Pîslaru volt munkaügyi miniszterrel, aki a Megújítjuk Európát képviselőcsoport egyik legfontosabb képviselője. Végül, de nem utolsósorban, egy technikai jellegű megbeszélés is volt napirenden Mădălina Codreanuval, Victor Negrescu európai parlamenti képviselő kabinetfőnökével, aki az Központi Régió Europe Direct Irodájának aktív támogatója, az Európai Szocialisták és Demokraták Progresszív Szövetségének (S&D) egykori képviselője az Európai Parlamentben.

A tevekénység kontextusa: 2021 októberében 13 középiskolás és 4 egyetemi csoport vitázott a Központi Régió EUROPE DIRECT Irodája és partnerei által javasolt témákban. A nyertes a nagyszebeni Octavian Goga Főgimnázium Goga 3 csapata, a sepsiszentgyörgyi Mihai Viteazul Főgimnázium CNMV-SG csapata,  a brassói Andrei Șaguna Főgimnázium Opinionaters csapata, illetve a gyulafehérvári 1918. december 1. Egyetem egyetemista csapata lett. Mind a négy csapat – amelyet középiskolások, egyetemisták és irányítótanáraik alkottak – tanulmányi kiránduláson vettek részt a fontos brüsszeli uniós intézményekben. A járványügyi helyzet miatt a látogatás nem jöhetett létre 2021-ben.

A brüsszeli látogatás fiatal résztvevőinek visszajelzései lelkesek: Nagyszerű kaland, egyedi tapasztalat!  Lehetőségünk volt betekinteni az európai ügyekbe! Érdekes tapasztalatcsere és kulturális felfedezőút volt! A legjobb lehetőség Európáról és intézményeinek szerepéről tájékozódnunk!” ilyen és ehhez hasonló gondolatok töltötték meg a Brassó, Fehér, Kovászna, Szeben, továbbá Kolozs megyei fiatalok közösségi oldalait a látogatás után, amelyről az EP-képviselők is említést tettek.