ADR Centru a preluat atributiile de Organism Intermediar in cadrul Programului Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice

In data de 11 martie, la Bucuresti, Ministerul Economiei si Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, au perfectat Acordul Cadru pentru preluarea responsabilitatilor Organismului Intermediar creat pentru POS CCE, realizandu-se astfel transferul de atributii legate de proiectele finantate in Regiunea Centru in cadrul Axei Prioritare 1 a acestui program. Acordul Cadru a fost semnat in prezenta ministrului Economiei, Varujan Vosganian, de catre Secretarul de Stat Adrian Ciocanea si domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Acordul Cadru este structurat pe 14 capitole, avand ca principal obiectiv stabilirea cadrului general de implementare a POS CCE, la nivel regional, prin prezentarea responsabilitatilor si atributiilor Autoritatii de Management (AM), din cadrul Ministerului Economiei si ale Organismului Intermediar. Prin Ordin al ministrului Economiei au fost stabilite atributiile care vor fi delegate OI POSCCE din cadrul fiecarei Agentii pentru Dezvoltare Regionala de catre AM POSCCE, precum si drepturile si obligatiile partilor care decurg din aceasta delegare si care vor fi exercitate de catre ADR pe baza incheierii contractului de asistenta tehnica si finantate din cadrul Axei 5 a POS CCE – Asistenta Tehnica.
Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru a preluat, prin organismul intermediar creat pentru POS CCE, atributii legate de proiectele finantate in Regiunea Centru in cadrul Axei Prioritare 1 – Un sistem de productie inovativ si eco-eficient: Operaţiunea 1.1.1 Sprijin pentru consolidarea şi modernizarea sectorului productiv prin investiţii tangibile şi intangibile – investiţii pentru intreprinderi mici şi mijlocii; Operaţiunea 1.1.2 Sprijin pentru implementarea standardelor internaţionale; Operaţiunea 1.1.3 Sprijin pentru accesul pe noi pieţe şi internaţionalizare; si respectiv Operatiunea 1.3.2 Sprijin pentru consultanţă acordat IMM-urilor.
Principalele atributii delegate ADR Centru implica respectarea criteriilor de selectie in vederea finantarii in conformitate cu criteriile aplicabile POSCCE pentru toate proiectele depuse pe Operatiunile din cadrul Axei Prioritare 1, pe langa verificarea activitatii evaluatorilor independenti in procesul de evaluare, astfel incat sa fie respectate cerintele aplicabile POSCCE. Alte aspecte de care se va ocupa ADR Centru constau in respectarea, pe intreaga perioada de implementare a proiectelor contractate spre finantare in cadrul POSCCE, a legislatiei nationale si comunitare relevante, respectarea cerintelor privind informarea si publicitatea conform Planului de comunicare si verificarea, pentru toate proiectele finantate in cadrul POSCCE si aflate in implementare in regiune, dupa semnarea Acordului, ca lucrarile / bunurile / serviciile co-finantate au fost efectiv executate / livrate / prestate, si ca toate cheltuielile declarate de catre Beneficiari in cadrul proiectelor au fost efectiv efectuate si respecta prevederile legislatiei nationale, in special legislatia in domeniul atribuirii contractelor de furnizare, servicii si lucrari, si a celei comunitare relevante.

”Dupa desfiintarea Organismului Intermediar al Intreprinderilor Mici si Mijlocii din cadrul POS CCE, gestionat de Ministerului Economiei vom incerca sa vedem ce se poate salva dintre proiectele depuse si contractate pe acest Program. Pentru ADR Centru acest fapt inseamna o atributie in plus, care ne onoreaza, pentru ca insemna ca exista incredere in capacitatea noastra administrativa de gestionare a fondurilor europene, dar ne si obliga, pentru ca nu preluam un proces foarte simplu. Practic, in Regiunea Centru exista 267 de contracte aflate in diverse faze, dar sunt suspendate, in urma auditului realizat la cererea Comisiei Europene. Unele sunt finalizate fara vizita, unele sunt cu cerere de rambursare, altii n-au inceput cu licitatii, fiecare cum i-a prins. Aceste proiecte deja contractate au o valoare de 110 milioane euro si mai sunt inca 397 de proiecte care nu sunt deschise. Practic, activitatea noastra de acum incolo, prin OI POS CCE Regiunea Centru va urmari sa asigure finalizarea acestor cereri de finantare, atragere de resurse pentru beneficiari si crearea de locuri de munca, in urma investitiilor realizate prin proiecte”, a declarat domnul Simion Cretu director general ADR Centru.

Acordul intra in vigoare la data semnarii acestuia de catre ambele parti si acopera intreaga perioada ramasa de implementare a POSCCE, precum si o perioada de 5 ani de la data inchiderii POSCCE in Romania, astfel cum aceasta este stabilita conform art. 89 din Regulamentul Consiliului (CE) 1083/2006.