ADR Centru acumuleaza experienta pentru sustinerea IMM-urilor din Regiunea Centru

Prin demararea unui nou proiect european, pe parcursul urmatorilor 3 ani, ADR Centru va transfera in regiune cele mai bune metode si practici inovative care sa faciliteze accesul IMM-urilor la finantare. Incepand din acest an, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, alaturi de alti 25 de parteneri provenind din 16 tari din Europa, implementeaza proiectul DIFASS – „Development of interregional financial assistance to SMEs and of non-grant instruments”. Acesta este finantat de Comisia Europeana prin intermediul programului INTERREG IVC – Prioritatea 1: Inovare si economie bazata pe cunoastere, iar obiectivul principal este de contribui la imbunatatirea eficientei politicilor regionale pentru internationalizarea activitatii IMM-urilor si facilitarea accesului acestora la finantare.

Evenimentul de lansare a proiectului a avut loc in perioada 10 -11 mai 2012, la Sárvár, Ungaria, in regiunea de origine a partenerului lider, Pannon Business Network, unde au participat reprezentanti ai celor 26 de institutii partenere in cadrul proiectului. Acestia vor colabora in vederea realizarii unor schimburi de experienta privind masurile inovative de sprijin pentru afaceri implementate in propriile regiuni și vor oferi sprijin pentru transferul acestora catre alte regiuni din Europa partenere in cadrul proiectului. In aceste actiuni se va pune accent pe dezvoltarea si implementarea instrumentelor financiare de sprijin pentru IMM-uri de tip non-grant precum fondurile trans-regionale, fondurile de tip revolving si fondurile de investitii. Spre exempu, in regiuni din Estonia, Spania, Italia si Slovacia va fi transferat pentru implementare, ca proiect pilot, modelul unui instrument on line de management pentru micro-credite, care este implementat cu succes de partenerii din regiunea Zala din Ungaria. Un alt transfer de bune practici vizeaza un program din Andaluzia care sustine internationalizare IMM-urilor și care va fi implementat ca proiect pilot in regiuni din Danemarca, Italia si Suedia.

Bazandu-se pe schimbul de experienta realizat cu celelalte regiuni din Europa, la finalul proiectului, reprezentantii regiunilor participante in proiect vor dezvolta un Plan de Implementare a Politicilor cu scopul de a imbunatati propriile politici privind facilitarea accesului IMM-urilor la finantare, inovare, internationalizare si crestere durabila.

„In ceea ce priveste implementarea in Regiunea Centru a instrumentelor financiare destinate sectorului IMM, Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru detine experienta si expertiza necesara, dobandita in cei peste 10 ani de activitate. In vederea crearii, imbunatatirii si stabilizarii unui mediu economic real al comunitatilor rurale din regiunea Muntilor Apuseni, ADR Centru a implementat, la inceputul anului 2000, pentru o perioada de 4 ani, proiectul de Dezvoltare Rurala a Muntilor Apuseni. Acesta a rezultat ca urmare a unui acord de imprumut intre Romania si Fondul International pentru Dezvoltare Agricola (FIDA) si s-a bazat pe finantari de tip revolving. In prezent, ADR Centru implementeaza 9 proiecte regionale a caror finantare este asigurata prin fonduri de tip grant si prin intermediul carora se urmareste imbunatatirea politicilor regionale destinate atat sectorului public cat si privat”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Pentru implementarea activitatilor prevazute in proiectul DIFASS Comisia Europeana a alocat un buget de aproximativ 3 milioane de Euro din care Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru ii revin 74.409 Euro, pentru toata perioada de 36 de luni. Prin intermediul acestui proiect, ADR Centru doreste sa contribuie la imbunatatirea potentialului de inovare, internationalizare si crestere durabila a IMM-urilor din Regiunea Centru prin facilitarea accesului acestora si la finantari de tip non-grant. In acest sens se va urmari atragerea si implementarea in regiune a unor modele de bune practici implementate cu succes in alte regiuni partenere in cadrul proiectului DIFASS.