Au fost lansate Ghidurile specifice aferente Axei Prioritare 4 – Sprijinirea dezvoltării urbane durabile a POR 2014 – 2020