BRANDENBURG și TRANSILVANIA – un parteneriat de succes!

Reprezentanța Landului Brandenburg în Regiunea Centru și Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru, în cooperare cu Forumul Cultural German, având susținerea Ministerului pentru Justiție, pentru Europa și Protecția consumatorului din Landul Brandenburg, au realizat o expoziție de materiale comune, româno-germane, pentru a ilustra bunele relații dintre două regiuni europene. După ce exponatele au călătorit în Landul Brandenburg și în centrul Transilvaniei, Ambasada Germaniei din România a organizat un eveniment deosebit de prezentare a expoziției ”Două regiuni în Europa: Landul Brandenburg și Regiunea Centru”, în data de 16 ianuarie, la București. Patronat de Excelența Sa domnul Ambasador Cord Meier-Klodt, evenimentul a reunit peste 50 de invitaţi, care au discutat despre aspectele comune, dar și diferite, între cele două regiuni din Germania și România, dar și despre parteneriatul lor unic, bazat pe valorile europene.

La evenimentul desfășurat la Ambasada Germaniei din București au fost prezenți peste 30 de reprezentanți ai Regiunii Centru, delegația fiind condusă de doamna Daniela Câmpean, Președinte CDR Centru și al Consiliului Județean Sibiu, alături de președinții Consiliilor județene din Alba şi Brașov – domnii Ion Dumitrel şi Adrian Veștea. Au mai participat reprezentanţi ai administraţiei şi ai mediului de afaceri din toate judeţele regiunii, precum şi conducerea ADR Centru. Între cei care au rostit scurte alocuţiuni, prin care s-a subliniat importanţa acestei expoziţii, dar şi rolul cooperării bilaterale în procesul de dezvoltare socio-economică din Regiunea Centru, s-au numărat Ministrul însărcinat pentru afaceri ad-interim din cadrul Ambasadei germane, domnul Kai Hennig, ES Lazăr Comănescu – fost Ministru de Externe şi fost ambasador al României la Bruxelles şi Berlin, un susţinător deosebit al parteneriatului româno-german şi între cele două regiuni – dar şi reprezentanţi ai părţii române: doamna Preşedinte Daniela Cîmpean şi directorul general ADR Centru, Simion Creţu. Expoziţia a fost prezentată punct cu punct, inclusiv printr-o evocare a unui parcurs de peste 15 ani de activitate comună, de dr. Birgit Schliewenz, reprezentanta firmei ManCom GmbH, care coordonează oficial acest parteneriat de peste zece ani.

În cadrul expoziției sunt abordate și subiecte sensibile ale temelor europene din prezent, una dintre acestea fiind toleranța și buna conviețuire a cetățenilor. Expoziția abordează teme ca drepturile omului și protecția minorităților, gestionarea monumentelor și personalităților istorice, dezvoltarea socio-economică, relația între om și mediul înconjurător, un accent deosebit fiind pus pe atracțiile turistice.
Transilvania este o zonă multiculturală unde, alături de populația majoritară românească, se remarcă populațiile de origine maghiară și germană. Coexistența lor echilibrată, în special în ceea ce privește alăturarea mai multor comunități religioase pe o perioadă mai îndelungată decât patru secole, oferă un caracter deosebit acestei regiuni, chiar și în prezent, în Europa secolului al XXI-lea. Pe de altă parte, Brandenburg a ocupat și el un rol inovator printre Landurile germane, prin poziția sa clară de susținere a diversității religioase. Deschiderea, acceptanța și toleranța ar putea și ar trebui să plaseze aceste regiuni în Europa viitorului.

Vorbind despre parteneriatul dintre Regiunea Centru şi Landul Brandenburg, doamna Daniela Cîmpean, Preşedinte în exerciţiu al Consiliului pentru Dezvoltare Regională Centru, a precizat: „În regiunea noastră, mai ales în județele Sibiu și Brașov, acum, nici nu ne putem imagina evoluția socio-economică, fără amprenta inconfundabilă a vecinilor și prietenilor noștri, sașii din Transilvania. Poate că acesta este și unul dintre motivele bunei cooperări dintre România și Germania, de-a lungul timpului, concretizată în acest parteneriat regional, unic în Europa. La nivelul Regiunii Centru am beneficiat de sprijin din partea Landului Brandenburg pentru integrare europeană, pornind chiar de la bază, de la nevoile firești ale societății, construind un parteneriat regional, care se dezvoltă în avantajul ambelor părți și care se bazează pe respect reciproc, definind astfel un instrument al unei noi politici europene pentru regiuni, care oferă regiunilor libertatea de acțiune necesară, dar care permite, totodată, ca această nouă Europă a regiunilor, să fie bine percepută și resimțită de cetățeni“.

Expoziția își dorește să contribuie la îmbunătățirea climatului de toleranță și multiculturalism, prin intermediul informațiilor și imaginilor, scopul final fiind cel de a oferi răspunsuri despre evoluția regională europeană și de a stimula privitorii spre noi întrebări. Materialele au fost prezentate, într-o formă puțin mai condensată, în urmă cu aproape patru luni, în cadrul Conferinței internaționale organizate de ADR Centru la Alba Iulia, moment în care a fost marcată și aniversarea unui deceniu de parteneriat oficializat la nivel de reprezentanță permanentă între Landul Brandenburg și Regiunea Centru. Aceasta este singura cooperare inter-regională de acest fel din România, aflată în continuă dezvoltare, la același nivel de încredere și respect reciproc și care confirmă încă odată că trăim într-o Europă a regiunilor și a oamenilor.

Când două culturi se întâlnesc pentru prima oară, se remarcă în primul rând diferențe. Sunt în Regiunea Centru din anul 2002 și, practic, am constatat că aceste diferențe sunt mult mai mici decât ar părea la o primă vedere. Expoziția pregătită de noi își propune să aprofundeze datele istorice și să sublinieze dezvoltarea bilaterală din ultimii ani. Răspunsurile la întrebările privind devenirea istorică și economico-socială a celor două regiuni corespund diferitelor perspective prin care sunt analizate temele precizate anterior, dar participanții la vernisaj au avut posibilitatea de a descoperi similitudini surprinzătoare între Landul Brandenburg și Regiunea Centru”, a precizat doamna dr. Birgit Schliewenz, reprezentatul oficial al Landului Brandenburg pentru chestiuni de parteneriat cu Regiunea Centru.

Consecventă misiunii sale în activitatea de coordonare a procesului de dezvoltare regională, precum și în domeniul gestionării fondurilor nerambursabile la nivel regional, ADR Centru se concentrează pe atragerea cât mai multor fonduri în Regiune, care să sprijine activitatea actorilor regionali în procesul de dezvoltare a Regiunii, să promoveze sursele de finanțare disponibile și oportunitățile locale, pentru a sprijini comunitățile în accederea la o viață calitativ mai bună. ADR Centru utilizează din plin resursele de know-how dobândite de la partenerii din Germania, atât în procesul de dezvoltare regională cât și în cel privind implementarea proiectelor finanțabile prin Programul Operațional Regional 2014-2020. În ultimii ani, ADR Centru a colaborat cu Landul Brandenburg pe mai multe paliere, pe lângă temele privind îmbunătățirea climatului socio-economic și creșterea competitivității Regiunii Centru, fiind vizate temele privind finanțarea transferului tehnologic, pentru ca investițiile prevăzute să consolideze specializarea inteligentă la nivel local și regional, dar și în domeniul schimburilor culturale.

Regiunea Centru, în calitate de parte componentă a regiunii istorice Transilvania din România și Landul Brandenburg din Germania mențin de aproape 17 ani un parteneriat care a contribuit și contribuie în continuare la soluționarea problemelor de dimensiuni europene. Acest parteneriat s-a format dintr-un proiect pentru sprijinirea instituțională și dezvoltarea administrativă în vederea pregătirii aderării României la Uniunea Europeană, proiect care a fost finanțat de Uniunea Europeană. Am dezvoltat în timp un cadru de cooperare stabil și rezistent, care s-a format pas cu pas între două regiuni din Europa, ale căror situații inițiale erau similare la sfârșitul anilor 80’. Este vorba de un parteneriat real în care fiecare regiune are drepturi și obligații egale, fără precedent în România și un exemplu pentru Europa. Această expoziție va fi văzută de mii de oameni, la Alba Iulia sau București, la Potsdam și Berlin, poate chiar și la Bruxelles, unde vor avea loc manifestări dedicate acestui parteneriat. ADR Centru a contribuit susținut direct pregătirea acestei expoziții, pentru a ne promova oportunitățile, urmând ca, pe viitor, să căutăm în comun cele mai bune posibilități de dezvoltare europeană”, a precizat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Informații de background
În Anul Centenarului României s-a împlinit și un deceniu de la debutul activității Responsabilului Oficial al parteneriatului dintre Landul Brandenburg și Regiunea Centru, firma ManCom GmbH, condusă în România de d-na dr. Birgit Schliewenz. Tot anul trecut ADR Centru a aniversat două decenii de existență și activitate neîntreruptă în folosul cetățenilor Regiunii Centru. Expoziția deschisă la Ambasada Germaniei subliniază din plin aceste aspecte, iar materialele din cadrul acestei expoziții vor ajunge în luna martie la Potsdam și Berlin, iar la începutul lunii aprilie, la Bruxelles.
Parteneriatul dintre Regiunea Centru și Landul Brandenburg a fost demarat în anul 2002, fiind consolidat de-a lungul timpului prin dezvoltarea unor proiecte comune, vizite oficiale ale factorilor de decizie politică și delegații ale oamenilor de afaceri. Cancelaria de Stat a Landului a susținut activ eforturile de dezvoltare din Regiunea Centru și a impulsionat constant activitățile şi proiectele comune derulate în regiunea noastră. Pe lângă experiența administrativă a Landului Brandenburg, Regiunea Centru a mai beneficiat, în urma parteneriatului bilateral, și de un avantajos schimb de bune practici, deoarece acest land este cel mai avansat din Germania din punctul de vedere al introducerii și utilizării pe scară largă a energiei produse din surse regenerabile. Un alt punct forte al acestei regiuni germane îl reprezintă posibilitatea de cooperare în domeniul dezvoltării urbane.
Acest parteneriat s-a născut dintr-un proiect administrativ finanțat de Uniunea Europeană în perioada de pre-aderarea a României, iar acum, în anul și în perioada când țara noastră deține președinția Consiliului Uninii Europene, cooperarea bilaterală regională cuprinde proiecte multilaterale, nu numai din prisma politică, ci și de schimburi de experți, de definire a unor politici comune în domeniul dezvoltării regionale, dar și vizite reciproce ale tinerilor. Putem vorbi acum de un parteneriat stabil între două regiuni europene, care-și caută nu doar un egal în Europa, ci și multe alte legături și chiar prietenii.

© DRPC – ADR Centru