Clarificari privind DMI 4.3 „Sprijinirea dezvoltarii microintreprinderilor” al Programului Operational Regional

Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, a emis în data de 18 aprilie 2008 clarificari cu privire la Ghidul Solicitantului pentru domeniul de interventie 4.3 care se refera la:

  • cheltuielile eligibile, prin prisma prevederilor Hotararii Guvernului nr. 2139/ 2004 pentru aprobarea Catalogului privind clasificarea si duratele normale de functionare a mijloacelor fixe, cu modificarile si completarile ulterioare
  • aplicarea criteriului de eligibilitate privind incadrarea solicitantului in categoria microintreprinderilor, cu respectarea prevederilor Legii 346/ 2004 privind stimularea infiintarii si dezvoltarii IMM