Competitivitatea Regiunii Centru a crescut semnificativ ca urmare a implementarii proiectelor finantate prin POSCCE

Incepand cu anul 2013, ADR Centru a dobandit calitatea de Organism Intermediar la nivelul Regiunii Centru – formata din judetele Alba, Brasov, Covasna, Harghita, Mures si Sibiu – pentru implementarea a cinci operatiuni din cadrul Axelor Prioritare 1 si 3 ale POS CCE 2007-2013. Pentru buna derulare a acestor activitati ADR Centru a depus la Autoritatea de Management mai multe proiecte de asistenta tehnica ce asigurau buna derulare a Programului la nivel regional.

Ultimul proiect depus, cu titlul ”Sprijin logistic si salarial acordat in perioada 01.01.2016 – 31.12.2018 pentru ADR CENTRU in calitate de OI POS CCE in procesul de inchidere a POS CCE 2007 – 2013”, numarul 2.1.032/24.07.2017, cod proiect: 118951 si cod MySMIS: 60012, a avut ca beneficiar Agentia pentru Dezvoltare Regionala Centru, finantarea fiind asigurata prin Axa prioritara 2: ”Sprijin pentru coordonarea, gestionarea si controlul FESI” / Obiectivul specific: 2.1 ”Imbunatatirea cadrului de reglementare, strategic si procedural pentru coordonarea si implementarea FESI” / Actiunea: 2.1.1 ”Imbunatatirea cadrului de reglementare, strategic si procedural pentru coordonarea si implementarea FESI”. Cofinantat din Fondul European de Dezvoltare Regionala prin Programul Operational Asistenta Tehnica 2014-2020, acest proiect a fost implementat pe parcursul perioadei 01.01.2016 – 31.12.2018.
Obiectivul general al cererii de finantare a fost de a sprijini procesul de inchidere a POS CCE 2007 – 2013, prin indeplinirea corespunzatoare si la timp a tuturor atributiilor delegate de catre Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Cresterea Competitivitatii Economice catre Organismul Intermediar pentru POS CCE infiintat in cadrul Agentiei pentru Dezvoltare Regionala Centru, prin asigurarea de sprijin logistic si salarial (cheltuieli salariale, cheltuieli de deplasare, cazare si diurna pentru efectuarea vizitelor de monitorizare a durabilitatii investitiilor, achizitie materiale consumabile si de birou, cheltuieli de functionare – administrative, cheltuieli cu serviciile, etc.) pentru personalul implicat in proiect.
Cu o valoare eligibila de 3.924.804,98 lei, din care 84,695% din FEDR (3.324.113,57 lei), respectiv 15,305% de la Bugetul de stat (600.691,41 lei), din care suma de 12.063.855,13 lei au fost cheltuieli neeligibile, echipa proiectului a monitorizat un numar de 442 proiecte POS CCE din punct de vedere a durabilitatii investitiilor. Ca urmare a derularii activitatilor de asistenta tehnica, la 52 proiecte POS CCE au fost efectuate verificari ale cererilor de rambursare. Datele celor 442 proiecte POS CCE monitorizate au fost introduse 100% in SMIS din punct de vedere a durabilitatii investitiilor, precum si pentru cele 52 proiecte POS CCE pentru care s-au facut verificari ale cererilor de rambursare. Timp de 36 luni a fost asigurat sprijinul logistic si salarial necesar pentru procesul de inchidere a POS CCE 2007 – 2013 prin structura de gestionare a FESI a carei logistica si functionare a fost sprijinita anual, inclusiv echipamente si licente pentru functionarea SMIS 2014+. Un numar de 61 cereri de rambursare finale/cereri de rambursare aferente cererilor de plata au fost verificate in anul 2016 si au fost realizate 452 vizite de monitorizare a durabilitatii investitiilor efectuate. Ca urmare a acestor activitati au fost intocmite 1.138 rapoarte ale beneficiarilor de durabilitate a investitiei verificate.

Tot pe parcursul implementarii proiectului au fost realizate activitatile de planificare, realizare misiunilor de audit intern privind monitorizarea ex-post a proiectelor finalizate din cadrul POS CCE 2007-2013; au fost implementate masurile incluse in planurile de actiune elaborat de AM POS CCE, ca urmare a recomandarilor rezultate in urma misiunilor de audit extern POS CCE si raportarea catre AM POS CCE. A fost, de asemenea, adusa contributia ADR Centru la elaborarea Raportului Final de Implementare a POS CCE 2007-2013 (RFI 2007 – 2013) si au fost arhivate documentele legate de indeplinirea atributiilor delegate. Realizarea corespunzatoare a tuturor activitatilor delegate ADR Centru prin Acordul-cadru privind implementarea POS CCE 2007-2013 a cuprins de asemenea si asigurarea informarii si publicitatii proiectului.

Ca urmare a implementarii acestor contracte, la nivelul regiunii Centru s-au sprijinit 664 IMM-uri si ONG-uri, au fost create 3.813 locuri de munca noi, s-au achizitionat 3.298 echipamente industriale si peste 1.000 echipamente IT, peste 31.700 mp hale industriale fiind construite sau modernizate.