„În ultimii ani, companiile reprezintă modele pentru administrație în procesul de inovare și digitalizare din România”

   Concluzia ministrului Cercetării Inovării și Digitalizării, care a făcut o vizită de documentare în județul Alba

O delegație a Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării (MCID), condusă de domnul ministru Marcel Ioan Boloș, a urmărit direct pe teren stadiul procesului de inovare și digitalizare dezvoltat de câteva importante companii locale, care implementează tehnologii noi și moderne. Acest demers a fost corelat cu discuții purtate cu reprezentanții administrației publice locale – peste 30 de primari de municipii, orașe și comune din județul Alba – pentru definirea demersului național de identificare a celor mai bune oportunități de a dezvolta procesul digitalizării societății românești.

Cele mai importante puncte ale vizitei delegației ministeriale MCID s-au derulat la compania Star Assembly din Sebeș, unde au participat și reprezentanți Star Transmission din Cugir, apoi  la Universitatea ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia și ulterior la Compania Bosch, din Blaj. Echipa coordonată de ministrul Marcel Boloș s-a întâlnit, în municipiul Alba Iulia, cu reprezentanții tuturor localităților urbane și ai 19 comune din județ, precum și cu conducerea Companiei IPEC. În cursul discuțiilor au fost abordate teme privind dezvoltarea procesului de inovare în firmele din România, colaborarea și transferul de cunoștințe din domeniul cercetării către producție, funcționarea sistemului de învățământ dual și digitalizarea administrației. Discuțiile punctuale au vizat sprijinul pe care Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării îl poate acorda, pe de o parte, dezvoltării capacității administrației de a implementa tehnologii moderne și servicii publice digitalizate, iar pe de altă parte mediului de afaceri, prin creșterea competențelor digitale ale angajaților și susținerea investițiilor în tehnologii inovative. Gazdele – conducerea Consiliului Județean și a Instituției Prefectului – au mobilizat factorii de răspundere în domeniu, pentru a analiza cu reprezentanții ministerului și ai ADR Centru posibilitățile de finanțare din surse europene a proceselor de transformare a climatului socio-economic din județul Alba la cerințele moderne ale societății informatizate. Trebuie menționat că în cele trei unități de producție, cu reprezentanții cărora a discutat echipa MCID, funcționează peste 1.000 de roboți industriali, o mare parte din noile tehnologii dezvoltate în aceste firme fiind din domeniul high-tech la nivel mondial.

”Până acum, noi, în administrație, ne-am concentrat pe investiții în infrastructură. Nu știam să vorbim decât de drumuri, alimentări cu apă, canalizare și așa mai departe. Prioritățile europene sunt însă în schimbare. Asta ne-a învățat pandemia: că trebuie să ne adaptăm și să fim reactivi, să punem interesele viitorului înainte de orice. Continentul nostru este încă în criză, dar o vom depăși, uniți. Trebuie să rezolvăm problemele de infrastructură și să facem digitalizare, să oferim publicului larg soluții inovative. Serviciile publice digitalizate oferite în prezent de administrația locală, la nivel județean și local, încă nu acoperă exact cele mai stringente necesități ale cetățenilor. Obținerea de autorizații, acorduri, avize este soluția digitală pe care o doresc aceștia. Iar oamenii de afaceri doresc să sprijinim învățământul dual, astfel încât să-și poată forma personalul care să se integreze în fluxuri de producție din ce în ce mai tehnologizate. Și nu putem rămâne în urmă, pentru că tot mai mulți oameni vor lucra în companii competitive și vor vedea discrepanța față de sistemele utilizate în administrație. Așa că vom pregăti proiecte de dezvoltare a societății digitalizate și în administrația publică”, a specificat – în timpul vizitei echipei Ministerului Cercetării, Inovării și Digitalizării – domnul Ion Dumitrel, Președintele Consiliului Județean Alba.

În cadrul reuniunii de lucru cu reprezentanții administrației publice din municipiile și orașele județului Alba s-a discutat despre investițiile pentru dezvoltare, finanțate prin Programele Operaționale, cu accent componenta digitalizării și a eficientizării serviciilor publice. Din acest punct de vedere, ADR Centru a furnizat informații despre cel mai recent studiu realizat la nivelul Regiunii Centru – “Resurse umane pentru specializarea inteligentă: nevoile și oferta de competențe digitale în administrație și economie” – document publicat la sfârșitul anului 2021, care oferă informații relevante și actuale despre posibilitățile de transformare digitală a Regiunii Centru.

Am prezentat domnului ministru viitorul Program Operațional Regional ”Centru 2021-2027”, elaborat de către Agenție și care va fi orientat, cu precădere, spre sectoarele economice de excelență identificate în Strategia de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru. Această orientare este relevantă pentru intervențiile reunite în cadrul Axei 1 ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă”, precum și pentru intervențiile destinate IMM-urilor în cadrul Axei 2 ”O regiune digitală”. În total, în următorii ani vom avea disponibil peste 300 milioane euro, pentru a susține la nivel regional procesele de digitalizare și de cercetare-inovare, respectiv de aproape trei ori mai mult decât în perioada 2014-2020”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Conducerea Agenției pentru Dezvoltare Regională Centru a avut o prezentare succintă despre felul în care instituția care coordonează procesul de dezvoltare regională în județele Alba, Brașov, Covasna, Harghita, Mureș și Sibiu se implică în dezvoltarea sistemelor digitale și de cercetare-inovare. Prin structurile parteneriale permanente precum CRP, CRI și în cadrul procesului de descoperire antreprenorială ADR Centru a antrenat dezbateri și discuții între companii, administrație, societatea civilă și universități, pentru identificarea domeniilor de specializare regională, a nișelor și identificarea de noi proiecte pentru a fi finanțate.

În județul Alba, municipiul Alba Iulia și comuna Ciugud și-au adjudecat la nivel național titulaturile de ”Smart City” și respectiv ”Smart Village”, inclusiv în domeniul digitalizării serviciilor de cadastru şi publicitate imobiliară, pentru realizarea cărora un rol determinant au avut fondurile europene alocate în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020. Acest exemplu poate fi preluat de către toți reprezentanții administrației publice locale.

La întâlnirea de lucru cu conducerea Universității ”1 Decembrie 1918” din Alba Iulia, au fost abordate atât aspecte privind Programul Operațional Creștere Inteligentă, Digitalizare și Instrumente Financiare (POCIDIF), cât și finanțările pentru cercetare-dezvoltare-inovare și digitalizare care vor fi disponibile prin PNNR. Reprezentanții instituției de învățământ superior au abordat aspecte privind funcționarea unor elemente de interconectivitate și de flexibilitate cu sistemul bancar, pentru facilitarea transferului de fonduri către Trezoreria statului.

După această vizită în județul Alba, Ministrul Cercetării Inovării și Digitalizării, domnul Marcel Boloș a precizat:

”Am fost cu totul impresionat de stadiul în care unele firme au ajuns cu acest proces al inovării. Acum este important să oferim sprijin administrației publice locale, deoarece nevoia de abordare digitală rezidă din dificultățile administrării zonelor urbane și rurale, deopotrivă. Componenta de transformare digitală a administrației va fi completată de susținerea soluțiilor de tip ”smart city”. Trebuie să valorificăm relația dintre informatizarea administrației și modernizarea modului de locuire, în beneficiul cetățenilor. Companiile ne-au demonstrat că procesul de digitalizare nu este nici simplu și nici ieftin, dar conduce la un acces mai ușor la datele și serviciile din toate sectoarele de activitate. Administrația are nevoie de așa ceva, în timp ce firmele au nevoie de oameni, de resurse umane tot mai bine pregătite pentru a face față la tranziția digitalizării. Pandemia doar ne-a dezvăluit mult prea brusc ce trebuie să facem, dar nu mai putem aștepta. Din păcate, în România există un nivel relativ scăzut de dezvoltare a serviciilor publice digitale. De aceea, mă bucur că în această vizită am găsit acele exemple bune, care pot facilita creșterea eficienței administrației publice, locale și centrale. Avem nevoie în sectorul public de acțiuni la fel de ferme în domeniul digitalizării, așa cum au făcut deja multe companii. Acestea inovează și devin din ce în ce mai performante, utilizând investiții străine sau fonduri europene. Ne vom concentra acum pe specializarea resurselor umane și pe sprijinirea actorilor locali să obțină mai multă experiență în implementarea soluțiilor din domeniul smart”.