Consultare publică: Ghiduri specifice pentru ”Infrastructură verde și albastră în mediul urban” și ”Învățământ antepreșcolar și preșcolar”

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică pentru consultare publică Ghidurile Solicitantului pentru următoarele priorități de investiții:

  • Prioritatea de investiții 3 “O regiune cu comunități prietenoase cu mediul”- obiectivul specific 2.7 “Creșterea protecției și conservării naturii, a biodiversității și a infrastructurii verzi, inclusiv în zonele urbane, precum și reducerea tuturor formelor de poluare”, Acțiunea 3.3 “Infrastructură verde și albastră în mediul urban regional”, APEL MUNICIPII
  • Prioritatea de investiții 6 ” O regiune educată”- obiectivul specific 4.2 “Îmbunătățirea accesului egal la servicii de calitate și incluzive în educație, formare și învățare pe tot parcursul vieții prin dezvoltarea infrastructurii accesibile, inclusiv prin promovarea rezilienței pentru educația și formarea la distanță și online”, Acțiunea 6.1 Creșterea gradului de participare la nivelul educației timpurii și învățământului obligatoriu, Intervenția 6.1.1 Învățământul antepreșcolar și preșcolar

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa programe@adrcentru.ro, pâna la data de 24.04.2023.

Ghidurile solicitantului pot fi consultate aici

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidurilor specifice și lansare a apelului de proiecte.