CORRIGENDUM 2 „Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” – Phare 2006 CES

MDLPL a publicat un al doilea CORRIGENDUM la Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoarele prioritare de mediu” – Phare 2006 CES referitor la :

Formatul Grilei de evaluare din Ghidul Solicitantului, sectiunea 2.3
Evaluarea si Selectarea Cererilor de Finantare Nerambursabila.

Formatul Anexelor A.4-2 Conditii Generale si A.4-10 Raport tehnic si
financiar intermediar/final din Ghidul Solicitantului, conform modificarii
Manualului de Proceduri EDIS Phare.