Corrigendum modificare și completare Ghid solicitant și anexe aferente Acțiunii 3.2 – Eficiență energetică în clădiri publice

ADR Centru, în calitate de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), a emis Corrigendum 2 pentru modificarea și completarea Ghidului solicitantului/Secțiunea 7.6. Anexele și documente obligatorii la momentul contractării și completarea Secțiunii 14. Anexe. [Mai multe detalii…]