Corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului pentru Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoare prioritare de mediu – Phare 2006 CES

Corrigendum-ul la Ghidul Solicitantului pentru Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoare prioritare de mediu – RO 2006/018-147.04.01.04.01, din cadrul Programului Phare CES 2006 modifica modelul-cadru al studiului de fezabilitate, respectiv Anexa A8 – Sudiu de Fezabilitate.

Ulterior publicarii Ghidului Solicitantului pentru Schema de investitii pentru sprijinirea initiativelor sectorului public in sectoare prioritare de mediu – RO 2006/018-147.04.01.04.01, din cadrul Programului Phare CES 2006, a intrat in vigoare H.G. 28/2008 privind aprobarea continutului-cadru al documentatiei tehnico-economice aferente investitiilor publice, precum si a structurii si metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investitii si lucrari de interventii, care modifica modelul-cadru al studiului de fezabilitate, respectiv Anexa A8 – Studiu de Fezabilitate, din Ghidul Solicitantului pentru schema de granturi mai sus mentionata.