Csaknem 1,2 milliárd euró a Központi Régió fejlesztésére a 2021-2027-es Regionális Operatív Programból

A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség kidolgozta a 2021-2027-es Regionális Operatív Program második verzióját, mely által több mint 1,18 milliárd eurót igényel az Európai Bizottságtól a régió fejlesztésére a következő hét évben.

A dokumentum új formájában két új beruházási prioritás jelenik meg az előzőhöz képest, ugyanakkor a beruházási területeket is sikerült letisztázni. Ezzel a variánssal űl tárgyalóasztalhoz az Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség az Európai Bizottság képviselőivel a helyi és országos elemzéseket követően.

Az új Központi Regionális Operatív Program fejlesztési és modernizálási projekteket irányoz elő a városok és municípiumok számára, de a magánszférát és a szolgáltói egységeket is megcélozza.

Ami a vidékfejlesztést illeti, a program a turizmus fejlődését támogatja az üdüllőtelepeken, illetve a minőségi és mindenki számára előrhető oktatási beruházásokat.

A 2021-2027-es ROP második változatát továbbították az Európai beruházások és projektek Minisztériumához, a Fejlesztési, Közmunkálatokért felelős és Közigazgatási Minisztériumba, valamint az Európai Bizottság keretén belül működő DG Regiohoz, mely intézmények elemzik az eszközölt módosításokat az Európai Bizottsághoz való továbbítást megelőzően.

A dokumentum válaszol az EB által felvetett észrevételekre, a szöveg véglegesítésében aktívan kivették részüket a régió fejlesztési szakértői, a helyi önkormányzatok, dekoncentrált intézmények, a magán-, valamint a civilszféra képviselői is, olyan megoldásokat dolgozva ki, amelyek eleget tesznek a helyi és regionális igénykenek.

A program első verzióját még 2020 októberében terjesztették az Európai Bizottság szakértői elé, az Európai Beruházások és Projektek Minisztériuma jóváhagyását követően.

A Központi Regionális Operatív Program új verziója a a Regionális fejlesztési stratégiára alapul, kiegészítve a 2014-2020-as ROP és más országos programok által megvalósított, a Regionális Fejlesztési Tervben meghatározott irányvonalat, tevékenységeket és prioritásokat.

Összhangban a 2021-2027-es Regionális Fejlesztési Tervvel, valamint a Központi Régió Mesterséges Intelligencia Stratégiájával, az új regionális fejlesztési program célja, egy tisztább, a lakosság és a turisták számára vonzóbb, tudásra és inovációra alapozott versenyképes gazdasággal rendelkező régió létrehozása, ahol a környezetkímélés és a források ésszerű és fenntartható használata minden polgár célja.

„Egy ésszerűen fejlődő régióhoz szeretnénk hozzájárulni, amely kiaknáz minél több urbanisztikai és turisztikai lehetőséget: képzett lakossággal, korszerű munka és oktatási körülményekkel, zöld és minél tisztább levegőjű régiót szeretnénk. Csökkenteni kívánjuk a fejlődési szakadékot a városok és municípiumok között, pénzalapokat kell lehívnunk az életszínvonal javításáért. Ennek érdekében, a 2021-2027-es ROP célja a stratégiai dokumentumokban fellelhető minél változatosabb területeken megszólítani széleskörű pályázói réteget. Éppen ezért indultunk ki a partnereink által megfogalmazott szükségletekből, de figyelembe vettük a rendelkezésünkre álló anyagi és humánerőforrásokat is. A 2021-2027-es ROP igazodni próbál az Európai Bizottság innovációs, környezetkímélő prioritásaihoz is, olyan projektekhez, amelyek a közösség hasznára válnak, de elemeztük más országos programjait is, nem utolsó sorban a kormány által igényelt Helyreállítási és Fellendítési Tervet az esetleges átfedések elkerülése végett. Szándékunkban áll továbbra is szorosan együttműködni a a régió célcsoportjaival, várjuk az európai szabályzatok elfogadását, majd a program véglegesítését követően számítunk ennek mielőbbi elfogadására az EB részéről, hogy a lehető legrövidebb időn belül kiírhassuk a pályázatokat, ismertessük az útmutatókat és a pályázási feltételeket.” – fogalmazott Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A 2021-2027-es ROP a követekező prioritásokat tartja szem előtt:

P1 – Versenyképes régió az innováció és dinamikus vállalatok révén egy intelligens gazdaságért – Igényelt költségvetés a Központi Régiónak – 229,99 millió euró

P2 – Digitális régió – Igényelt költségvetés a Központi Régiónak – 116,38 millió euró

P3 – Környezetbarát közösségek régiója – Igényelt költségvetés a Központi Régiónak – 198,72 millió euró

P4 – A fenntartható városi mobilitás régiója – Igényelt költségvetés a Központi Régiónak – 198,72 millió euró

P5 – Hozzáférhető régió – Igényelt költségvetés a Központi Régiónak – 168,03 millió euró

P6 – Képzett régió – Igényelt költségvetés a Központi Régiónak – 77,84 millió euró

P7 – Fenntartható turizmus régiója – Igényelt költségvetés a Központi Régiónak – 21,26 millió euró

P8 – Vonzó régió – Igényelt költségvetés a Központi Régiónak – 119,81 millió euró

A program véglegesítése és elfogadása után a Központi Regionális Fejlesztési Ügynöksék ismerteti a pályázati kiírások menetrendjét, ugyanakkor közölni fogja a Pályázati útmutatót minden területre külön-külön.

A 2021-2027-es Regionális Operatív Program az ügynökség honlapján található: http://regio-adrcentru.ro/programare-2021-2027/

Versiunea în limba română aici ..