Demarare proiect de sprijin pentru finanțarea centrelor de cercetare și dezvoltare în Regiunea Centru

Agenția pentru Dezvoltare Regională CENTRU anunță demararea proiectului de asistență tehnică cu titlul ”Sprijin la nivelul Regiunii Centru pentru pregătirea de proiecte finanțate din perioada de programare 2021 – 2027 pe domeniul Specializare inteligentă”. Obiectivul general și scopul acestui proiect îl constituie pregătirea de proiecte mature pentru perioada de programare 2021-2027, la nivelul Regiunii Centru, în domeniul specializării inteligente. La nivelul Regiunii Centru, bugetul alocat pentru finanțarea documentațiilor tehnico-economice este de 4.489.303 lei, beneficiarii putând solicita fonduri pentru pregătirea acestor documentații în cuantum de maxim 5% din valoarea investiției preconizate pentru proiectul de infrastructură pentru specializare inteligentă.

Prin acest apel de proiecte, vom finanța cheltuielile aferente elaborării documentațiilor tehnico-economice prevăzute în construirea în următorii ani a unor proiecte de infrastructură de specializare inteligentă, respectiv centre de cercetare și dezvoltare tehnologică. Vom deconta cheltuielile necesare întocmirii studiilor de fezabilitate, a documentațiilor de avizare ale lucrărilor de intervenții, a proiectelor de autorizare, precum și cheltuielile aferente întocmirii proiectelor tehnice de execuție. Avem deja depuse cereri de finanțare pe acest domeniu și, din bugetul alocat, vom putea finanța șase din cele șapte cereri rămase în evaluare. Am demarat însă discuțiile cu Autoritatea de Management POAT și încercăm să obținem resursele necesare pentru a finanța toate cele șapte proiecte eligibile de pe acest apel”, a declarat domnul Simion Crețu, director general ADR Centru.

Proiectele depuse de administrațiile publice locale și de firmele private din Regiunea Centru, solicită finanțare pentru întocmirea documentațiilor tehnico-economice care vizează, în colaborare cu universitățile, să dezvolte viitoare parcuri industriale și centre de cercetare, dezvoltare, incubare sau de transfer tehnologic în domenii cum sunt: mediul și economia circulară; sănătatea, economia sustenabilă și industria. Beneficiarii documentațiilor pentru care se acordă sprijinul financiar în condițiile prezentului ghid au obligația de a depune cereri de finanțare în perioada de programare 2021-2027 pentru proiectele pentru care au fost pregătite documentațiile. În caz contrar, beneficiarii documentațiilor sunt obligați să returneze sumele de bani primite conform contractelor de acordare a sprijinului financiar. Prin Programul Operațional Regional 2021-2027 este prevăzută apoi, alocarea fondurilor necesare pentru realizarea efectivă a investițiilor prevăzute pentru aceste centre care, pe lângă cele aproape 140 de noi locuri de muncă ce se vor crea, vor putea deveni puncte cheie din Regiunea Centru în care se vor dezvolta idei și procese tehnologice inovative.

Date tehnice proiect de sprijin ADR Centru:

Prin acest proiect, ADR Centru va asigura și consolida capacitatea beneficiarilor de a pregăti documentațiile tehnico-economice la nivelul Regiunii Centru, pentru proiectele aferente perioadei de programare 2021-2027 în domeniul specializării inteligente. Proiectul cu codul 1.1.140 / Cod MySMIS 141193 va fi finanțat prin Axa prioritară 1: ”Întărirea capacității beneficiarilor de a pregăti și implementa proiecte finanțate din FESI și diseminarea informațiilor privind aceste fonduri” / Obiectivul specific 1.1: ”Îmbunătățirea capacității beneficiarilor de  proiecte finanțate din FESI de a pregăti și de a implementa proiecte mature” / Acțiunea 1.1.1: ”Asistență orizontală pentru beneficiarii FESI și specifică pentru beneficiarii POAT, POIM și POC, inclusiv instruire pentru aceștia și pentru potențialii beneficiari FESI”.

Perioada de implementare a acestui proiect este 01.09.2020 – 31.12.2021, iar prin contractul de finanțare nr. 1.1.140, semnat la 17.02.2021, s-a alocat pentru ADR Centru suma de 4.725.554,72 lei (din care 85% din FEDR – 4.016.721,51 lei, respectiv 15% de la bugetul de stat – 708.833,21 lei), pentru realizarea activităților necesare atingerii obiectivelor propuse. Sursa de co-finanțare este Fondul European de Dezvoltare Regională, alocată prin Programul Operațional Asistență Tehnică 2014-2020, gestionat de Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene, Autoritate de Management a acestui program. Indicatorii propuși de către ADR Centru au vizat finanțarea documentațiilor tehnico-economice elaborate la nivelul Regiunii Centru, aferente unui număr de minim 5 proiecte din portofoliul 2021-2027 pentru domeniul specializare inteligentă.

Date de contact ADR Centru: Alba Iulia, str. Decebal, nr 12; www.adrcentru.ro, office@adrcentru.ro, telefon: 0258/818 616, fax: 0258/818 613.