Finantari pentru integrarea romilor – O prioritate pentru viitoarea perioada de programare financiara 2014-2020

Comisia Europeana face apel la statele membre UE, pentru a-si indeplini angajamentele in vederea asigurarii egalitatii de sanse si pentru o mai buna integrare economica si sociala a celor 10-12 milioane de romi din Europa. Statele membre ale UE au la dispozitie doi ani pentru a pune in practica masurile necesare pentru a se conforma recomandarii Comisiei Europene. Acestea vor trebui sa informeze anual Comisia cu privire la modul in care au pus in aplicare recomandarea. Pentru implementarea acestor masuri, conform documentelor strategice emise de UE, se vor aloca si fonduri nerambursabile ce vor sustine actiunile statelor membre in atingerea obiectivelor UE.

Obiectivele UE de integrare a romilor vizeaza pentru urmatorii ani, stabilirea unui cadru de actiune in patru domenii esentiale: accesul la educatie, ocuparea unui loc de munca, servicii medicale si locuinte. Pentru a intra in vigoare recomandarea Consiliului va trebui mai intai sa fie adoptata in unanimitate de statele membre in cadrul Consiliului si sa primeasca avizul Parlamentului European. In ceea ce priveste Comisia, aceasta va continua sa evalueze, in propriile rapoarte intermediare din primavara fiecarui an, progresele inregistrate de statele membre in privinta situatiei romilor. Acest apel este o continuare a raportului intermediar al Comisiei emis in 2010, care arata ca statele membre trebuie sa isi imbunatateasca procesul de punere in aplicare a strategiilor nationale de integrare a romilor.

”Romii reprezinta cea mai mare şi mai vulnerabila minoritate din Uniunea Europeana, comunitatea lor fiind in general marginalizata şi discriminata. Incluziunea romilor şi a altor categorii defavorizate in viata sociala şi economica este necesara pentru a atinge obiectivele Strategiei UE 2020, proces ce presupune o schimbare de mentalitati. Situaţia acestor comunitaţi din Regiunea Centru este, in cele mai multe cazuri, mult mai precara decat ceea ce se reflecta prin valorile pe care le au indicatorii analizaţi la nivel de localitate. Pornind de aici, ne propunem sa realizam o analiza a situatiei romilor la nivel regional, care sa furnizeze un cadru pentru o viitoare cercetare de teren, o ancheta care sa ne dea unele repere privind nivelul de dezvoltare al acestor localitati, eventual sa identificam solutii la nevoile romilor, pentru a putea sa respectam cadrul stabilit de UE,” a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Conform recensamantului din 2011 in Romania, un numar de 619 mii de persoane s-au declarat de etnie Roma, insemnand 3,2% din populatia tarii. Conform unor aprecieri insa, procentul populatiei de etnie Roma ajunge la 8,32%, numarul minim al acestei comunitati fiind estimat la 1,2 milioane, cel maxim la 2,5 milioane, cu o medie de 1,85 de milioane. Cea mai mare pondere a populatiei Roma se gaseşte in Regiunea Centru, unde circa 111 mii persoane reprezinta 4,9% din totalul populatiei regiunii, urmata de Regiunea Nord-Vest, la polul opus situandu-se Regiunea Nord-Est.

Prin Fondul European de Dezvoltare Regionala, Uniunea Europeana va aloca din bugetul urmatoarei perioade de programare financiara, fonduri nerambursabile pentru investitii in infrastructura sanitara si sociala, necesare pentru imbunatatirea accesului la servicii sanitare si sociale si reducerea inegalitatilor in materie de sanatate, cu o atentie speciala acordata grupurilor marginalizate, precum romii si persoanele expuse riscului saraciei. Conform propunerii privind Cadrului Strategic Comun, pentru perioada 2014-2020 vor mai fi alocate fonduri nerambursabile si pentru regenerarea fizica si economica a comunitatilor urbane si rurale defavorizate, inclusiv romii, pentru a reduce concentratia spatiala a saraciei, inclusiv promovarea unor planuri integrate in care locuintele sociale sunt insotite in special de interventii in domeniul educatiei, sanatatii (inclusiv instalatii sportive pentru rezidenti) si ocuparii fortei de munca.

Propunerea Comisiei de recomandare a Consiliului reprezinta primul instrument juridic al UE pentru incluziunea romilor. Propunerea ar recomanda statelor membre sa adopte masuri pozitive care sa reduca decalajele dintre romi si restul populatiei. Pe baza comunicarilor anterioare, recomandarea propusa se axeaza pe cele patru domenii in care liderii UE s-au angajat sa indeplineasca obiectivele comune pentru integrarea romilor prevazute de cadrul UE, si anume: accesul la educatie, ocuparea unui loc de munca, servicii medicale si locuinte. Pentru realizarea actiunilor vizate, in recomandare se solicita statelor membre sa aloce nu numai fonduri ale UE, ci si fonduri nationale, din sectorul privat si din sectorul tertiar destinate incluziunii romilor – un factor-cheie identificat de Comisie in evaluarea de anul trecut a strategiilor nationale ale statelor membre.

Anexat puteti gasi link-ul catre comunicarea Comisiei:
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:52011DC0173:ro:NOT
precum si propunerea privind Cadrul Strategic Comun pentru perioada 2014-2020:
http://ec.europa.eu/regional_policy/what/future/index_ro.cfm#1