Focus grup cu tema „TURISMUL – DOMENIU DE SPECIALIZARE INTELIGENTĂ”| 21 octombrie 2020

Vă invităm să participați la întâlnirea online de tip focus grup cu tema ,,Turismul – domeniu de specializare inteligentă”, care va fi organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în data de 21 octombrie 2020, începând cu ora 10:00 în platforma online Webex.

ADR Centru a demarat elaborarea noii versiuni a Strategiei de Specializare Inteligentă a Regiunii Centru, document esenţial în delimitarea cadrului de utilizare a sumelor alocate României din Fondul European de Dezvoltare Regională în perioada 2021 – 2027. Viitoarea Strategie de Specializare Inteligentă Regională va determina tipurile de activităţi economice eligibile la nivel de cod CAEN în materie de Cercetare Dezvoltare Inovare şi Transfer Tehnologic în Regiunea Centru pentru toate programele operaţionale care vor fi finanţate din FEDR, precum şi sectoarele economiei regionale care vor avea acces la sprijin pentru investiţii comerciale, industriale şi de servicii. De asemenea, viitoarea Strategie de Specializare Inteligentă Regională va contribui la definirea ariilor / domeniilor / nişelor de specializare naţionale care vor fi cuprinse în Strategia Naţională de Cercetare Dezvoltare Inovare şi Specializare Inteligentă.
Demersul ADR Centru trebuie plasat şi în contextul noii arhitecturi instituționale pentru perioada de programare 2021 – 2027 prin care Agenţiile pentru Dezvoltare Regională au fost desemnate Autorităţi de Management pentru Programul Operaţional Regional iar acest program va prelua la nivel regional o proporţie mult mai consistentă a finanțărilor orientate spre IMM, Inovare şi Transfer Tehnologic. În acest context capacitatea structurilor regionale implicate în elaborarea RIS de a determina condiţiile de acces la fonduri a crescut considerabil iar dumneavoastră, în calitate de actor regional cheie în domeniul turismului sunteţi invitat să participaţi la exercitarea în comun cu ADR a acestei capacităţi regionale sporite.

Obiectivul întâlnirilor online de descoperire antreprenorială este identificarea de nişe orientate spre inovare (tehnologică sau non-tehnologică) în silvicultură, industria lemnului şi a mobilei, în special prin valorificarea atu-urilor regionale şi a preocupărilor actorilor regionali, care ar putea forma o masă critică şi care necesită politici şi instrumente de finanţare asociate specializării inteligente. Concluziile discuţiilor vor fi preluate în Strategia Regională de Specializare Inteligentă şi vor contribui la fundamentarea viitoarelor proiecte ce urmează să fie finanţate până în 2027.
Vă invităm să participați la întâlnirea online de tip Focus grup cu tema „Turismul – domeniu de specializare inteligentă”, care va fi organizată de Agenția pentru Dezvoltare Regională Centru în data de 21 octombrie 2020, începând cu ora 10:00, conform agendei atașate. Vă puteți înscrie la această întâlnire completând formularul de înscriere. În cazul în care întâmpinați dificultăți cu înscrierea, puteți lua legătura cu d-nul Marius Duca, expert în Departamentul de Politici Regionale al ADR Centru, email: marius.duca@adrcentru.ro. Detaliile tehnice cu privire la modul de conectare în aplicaţia de conferinţă vor fi comunicate în timp util persoanelor care vor confirma participarea la această întâlnire.