Fontos munkamegbeszélésen vett részt a fejlesztési, közigazgatási és közmunkálatokért felelős miniszter a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség gyulafehérvári székhelyén

A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztérium küldöttségének Fehér megyei látogatásán, Cseke Attila miniszter úr a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetőségével tartott munkamegbeszélésen vett részt. Az eseményen jelen volt Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója, Nicolae Albu prefektus, Ion Dumitrel, a Fehér Megyei Tanács elnöke,  illetve Marius Hațegan és Dumitru Fulea megyei tanácsalelnökök, továbbá a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség igazgatótanácsának tagjai: Maria Ivan, a Koordinációs Igazgatóság vezetője,  Adriana Mureșan, a 2021-2027-es ROP Menedzsment Hatóságának főnöke, Dan Popa, a 2014-2020-es ROP Közreműködő Hatóságának igazgatója, és Ovidia Caba, a Regionális Politikai Hivatal igazgatója. A megbeszélt témák között a legfontosabbak a regionális fejlesztés folyamatának megszilárdítására, illetve az európai alapok hatékony lehívására vonatkoztak.

A találkozón bemutatták a Központi Régió fejlesztési igényeit, prioritásait, illetve a fejlesztési stratégiába foglalt főbb tevékenységeket, amelyek egy 7 éves időszak konkrét célkitűzéseit összegzik. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezetősége ismertette a tervezés dokumentumainak főbb indoklásait, amelyekben szem előtt tartották a regionális szociogazdasági és szektoronkénti elemzéseket, de főként a regionális partnerek javaslatait és hozzájárulását. A Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség az együttműködés széles kereteire alapozva dolgozta ki a fejlesztési folyamat konkrét tervének és ütemezésének dokumentumait, közben pedig figyelt ezek transzparenciájára és valamennyi érdekelt féllel konzultát. Az ügynökség irányításával kidolgozott főbb stratégiai és fejlesztésütemezési dokumentumok: a Nemzeti Vidékfejlesztési Program (PNDR), a Mesterséges Intelligencia Stratégia, illetve a 2021-2027-es időszakra vonatkozó Regionális Operatív Program (POR).

A Központi Régióra vonatkozó pontszerű tevékenységek kapcsán, Simion Crețu vezérigazgató bemutatta a Cseke Attila miniszter vezette minisztériumi küldöttségnek, hogy miként alakult a régió szociogazdasága főként az uniós csatlakozás utáni időszakban. Mindemellett a 2014-2020-as időszak Regionális Operatív Programja gyakorlatba ültetésének vonatkozásairól is szó esett a Központi Régió hat megyéjében, ugyanakkor a következő, 2021-2027-es időszakra vonatkozó Központi Regionális Operatív Program előkészítési folyamatának részleteiről is. Pontszerűen kielemezték továbbá azokat, az elmúlt 15 évben elért eredményeket is, amelyek a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség közreműködő hatósági tevékenysége alatt születtek a Regionális Operatív Program keretében.

Ugyanakkor, a munkamegbeszélésen az uniós forrásokból támogatott projektek megvalósítási folyamatában tapasztalt eltolódások és hiányosságok kiküszöbölésére is keresték a legmegfelelőbb megoldásokat.

A minisztériumi küldöttségnek konkrét adatokat mutattak be a 2014-2020-es időszakra vonatkozó ROP gyakorlatba ültetésének helyzetéről is, amely az ügynökség által koordinált legfontosabb jelenlegi program. Arról is szó került, hogy milyen hatása van az életminőség növekedésére annak a több mint 1050 projektnek, amelyekre már szerződést kötöttek vagy az előszerződés folyamatában vannak a Központi Régióban, és amelyek összértéke meghaladja az 1,8 milliárd eurót. Mostanáig regionális szinten a 2014-2020-as ROP számára elkülönített regionális fejlesztési keret 35%-ára hagytak jóvá kifizetéseket, vagy folyamatban van a kifizetés szavatolása.

„Megtisztelő Cseke Attila miniszter úrnak a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség székhelyén tett látogatása. A Fejlesztési, Közigazgatási és Közmunkálatokért felelős Minisztériummal kialakított partneri kapcsolatunk képezte az elmúlt 15 évben a ROP megvalósításának alapját. Annak, ahogy az eddigiekben tevékenykedtünk a minisztérium irányításával, illetve az európai munkaügyi szabályzások és a hazai törvénykezés tiszteletben tartásával, immár látható hozadékai vannak a polgárok számára: a régió valamennyi városi környezetében, de a községek döntő többségében is tapasztalhatták az általunk támogatott befektetések eredményeit. Mind a minisztérium, mind pedig az ügynökség a továbbiakban is meghozza valamennyi szükséges intézkedést, hogy a pályázók a lehető legrövidebb idő alatt sikeresen gyakorlatba is ültessék a projektjeiket, ezek pedig hozzájáruljanak a regionális fejlesztés folyamatához. A miniszter úrral azokról az országos és helyi közigazgatás, de a magánszféra által tervezett intézkedéscsomagokról is egyeztettünk, amelyeket helyi partnerek hozzájárulásával fognak gyakorlatba ültetni azért, hogy a dinamikus és fenntartható gazdasági növekedést biztosítsák, mindeközben pedig a helyi és regionális potenciált is felhasználják a polgárok életfeltételeinek javítására. Meggyőződésünk, hogy 22 éve tartó folyamatos tevékenykedésünk sikeresen zárul 2023-ban, a 2014-2020-as időszak rendelkezésre álló forrásainak 90%-os lehívásával, miközben az eddig megszerzett tapasztaltot a 2021-2027-es pénzügyi ütemezés periódusában is fel tudjuk használni”, nyilatkozta Simion Crețu, a Központi Regionális Fejlesztési Ügynökség vezérigazgatója.

A román nyelvű ismertető linkje: http://www.adrcentru.ro/comunicare/vizita-ministru/