Instructiuni privind cererile de lichidare a platilor si decontarea bunurilor in proiecte POR, precum si modificari privind masurile intreprinse in vederea inchiderii POR 2007 -2013, emise de AMPOR.