Lansare în consultare publică a Ghidului specific “Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi ”

ADR Centru, în calitatea sa de Autoritate de Management pentru Programul ’’Regiunea Centru’’ (PR Centru), publică în consultare Ghidul Solicitantului pentru Prioritatea de investiții 1 ”O regiune competitivă prin inovare și întreprinderi dinamice pentru o economie inteligentă” – Obiectiv specific 1.3 “Intensificarea creșterii sustenabile și creșterea competitivității IMM-urilor și crearea de locuri de muncă în cadrul IMM-urilor, inclusiv prin investiții productive” și Obiectivul specific 1.4 “Dezvoltarea competențelor pentru specializare inteligentă, tranziție industrială și antreprenoriatAcțiunea 4 “Creșterea IMM prin investiții, modernizare industrială, avans tehnologic și o economie sustenabilă”, Intervenția 1.4.2Scale-up pentru start-up-uri și microîntreprinderi”.

Consultarea publică se va derula pe o perioadă de 30 zile calendaristice. Observațiile și propunerile pot fi formulate prin completarea documentului pus la dispoziție și transmiterea acestuia prin e-mail, la adresa helpdesk[at]adrcentru.ro, până la data de 02.08.2023.

Ghidul solicitantului poate fi consultat aici

Toate observațiile, propunerile și comentariile vor fi analizate și luate în considerare în procesul de definitivare a ghidului și de lansare a apelului de proiecte.