Lansarea unui nou apel de proiecte aferent priorității de investiții 2.1.A – Microîntreprinderi