Memorandumul aprobat recent de Guvernul Romaniei reprezinta demararea procesului de regionalizare si descentralizare

Pornind de la doua obiective majore, respectiv cel de continuare a reformei in administratia publica, unde accentul este pus pe cresterea autonomiei colectivitatilor locale, precum si de la necesitatea crearii cadrului institutional pentru reorganizarea administrativ-teritoriala a tarii, Guvernul Romaniei a aprobat un Memorandum privind adoptarea masurilor necesare pentru demararea procesului de regi-onalizare. Acest demers reprezinta primul pas in procesul de descentralizare, a carui misiune este de a spori legitimitatea autoritatilor publice in indeplinirea obiectivelor strategice la nivel local, cu efect asupra modernizarii societatii romanesti.

”Constituirea regiunilor si descentralizarea contribuie la diminuarea dezechilibrelor regionale existente si la recuperarea accelerata a intarzierilor din domeniile economico-sociale a zonelor mai putin dezvoltate. De asemenea, acest proces va duce la corelarea politicilor sectoriale guvernamentale la nivelul regiunilor, stimuland in regiunile ce vor avea personalitate juridica atat initiativa in dezvoltare, cat si valorificarea optima a resurselor locale si regionale. Acest proces se va desfasura pe baza catorva principii de drept, intre care cel al echitatii si subsidiaritatii, dar si cel al asigurarii resurselor integrale exercitarii competentelor transferate. Sunt deja stabilite cateva masuri organizatorice in acest proces, iar ADR Centru este una din institutiile care va asigura transferul necesar de informatii privind profilul viitoarelor regiuni administrativ-teritoriale, tinand cont de expertiza de care dispunem, dupa 14 ani de activitate in domeniul dezvoltarii regionale”, a declarat domnul Simion Cretu, director general ADR Centru.

Obiectivele strategice ale procesului de regionalizare-descentralizare sunt incluse in Programul de Guvernare 2013-2017, fiind definite competentele de baza ce urmeaza a fi exercitate de viitoarele regiuni. Intre aceste se remarca: dezvoltarea economica si gestionarea fondurilor europene la nivel regional, gestionarea si mo-dernizarea infrastructurii de interes regional, cu privire la toate tipurile de transport, gestionarea infrastructurii de sanatate si asistenta medicala de nivel regional, precum si amenajarea teritoriului la nivel de regiune. Nu lipsite de substanta sunt si competentele care vor fi transferate la nivel regional in privinta promovarii obiecti-velor de turism, gestionarea programelor sociale, dezvoltarea invatamantului preuniversitar tehnic si profesio-nal, precum si elaborarea de programe pentru dezvoltarea agriculturii la nivelul fiecarei regiuni, in paralel cu protectia mediului.

Masurile organizatorice stabilite prin Memorandumul aprobat de Guvern vizeaza constituirea la nivelul MDRAP a Consiliului Consultativ pentru Regionalizare (CONREG), organism care are rol strategic si ofera expertiza de specialitate din domenii precum sociologie, istorie, demografie, economie, cuprinzand specialisti din mediul universitar, din administratia publica, dar si din cadrul societatii civile. Cadrul normativ necesar stabilirii competentelor tuturor palierelor administrative va fi definit de Comitetul Tehnic Interministerial pentru Regionalizare Descentralizare (CTIRD), a carui componenta nominala urmeaza a fi stabilita prin decizia Pri-mului ministru. La nivelul ministerelor si al celorlalte organe de specialitate ale administratiei publice centrale se vor constitui grupuri de lucru pentru descentralizarea competentelor. Pachetul legislativ necesar organizarii si functionarii regiunilor administrativ-teritoriale, pregatit de organismele create in acest scop, va fi supus dez-baterii publice in forumuri regionale si nationale.