Notificare beneficiari POR 2014-202 – actualizare denumire AMPOR

Ca urmare a faptului că denumirea Autorității de Management a Programului Operațional Regional 2014-2020 a fost modificată este necesară actualizarea denumirii acesteia pe documentele și adresele  emise de către părțile implicate în proiectele Regio.

Solicitarea se adresează preponderent beneficiarilor de fonduri nerambursabile POR 2014-2020, fiind necesară actualizarea denumirii Ministerului  din ”Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice” în ”Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației”.  Actualizarea denumirii va fi realizată și pe materialele de informare și publicitate obligatorii, emise de către beneficiari pentru informarea cetățenilor, indiferent de denumirea AMPOR la momentul semnării contractelor de finanțare.