Oportunitati de accesare burse postdoctorale

In cadrul proiectului “Dezvoltarea si sustinerea de programe postdoctorale multidisciplinare în domenii tehnice prioritare ale strategiei nationale de cercetare – dezvoltare – inovare” Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca impreuna cu partenerii Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi si Universitatea „Politehnica” din Timisoara lanseaza procedura de depunere a proiectelor de cercetare postdoctorala.

Proiectele se vor desfasura pe durata a 3 ani, in domeniile:

 • Tehnologiile societatii informationale
 • Energie
 • Mediu
 • Materiale, procese si produse innovative, in principal in cadrul uneia dintre universitatile participante la proiect.

Se incurajeaza cercetarea in domeniile interdisciplinare. Sunt eligibili pentru depunerea proiectelor posesorii de titlu de doctor obtinut in tara sau strainatate, dar nu cei cu titlul de profesor sau conferentiar universitar.

Numarul de burse disponibile:

 • Universitatea Tehnica din Cluj-Napoca: 40,
 • Universitatea Tehnica „Gheorghe Asachi” din Iasi: 18
 • Universitatea „Politehnica” din Timisoara: 18.

Obligatii (extras):

 • Întocmirea Programului de cercetare postdoctorala;
 • Raportarea lunara a progresului;
 • Raportarea activitatii derulate în cadrul programelor de mobilitati;
 • Publicarea a minimum doua lucrari stiintifice în reviste cu larga vizibilitate internationala (o lucrare într-o revista cotata ISI, cu factor de impact; o lucrare într-o revista BDI);
 • Publicarea a minimum o lucrare la conferinte cu larga vizibilitate internationala;
 • Elaborarea si sust,inerea a trei rapoarte stiintifice intermediare si a unui raport stiintific final;
 • Participarea la doua seminarii stiintifice anuale si la conferinta finala organizata în cadrul proiectului – pentru prezentarea rezultatelor partiale si finale;
 • Participarea la toate sesiunile de formare din cadrul proiectului;
 • Participarea la minimum o conferinta internationala si la minimum un stagiu de pregatire în institutii / centre de cercetare / universitati din spatiul UE;
 • Întreprinderea demersurilor necesare pe parcursul si în etapa finala a proiectului în vederea realizarii unui transfer de know-how si/sau de tehnologie la agenti economici localizati în România;
 • Daca este cazul, Universitatea, ca titular si/sau co-titular (în cazul unor echipe mixte) al inventiei, va întreprinde demersurile necesare pentru brevetarea inventiilor rezultate în urma proiectului de cercetare;
 • În anul doi de derulare a proiectului, pregatirea unei cereri de finantare pentru accesarea de noi fonduri în vederea sustinerii programului de cercetare dupa finalizarea bursei ;
 • Rezultatele stiintifice obtinute în cadrul proiectului de cercetare postdoctorala sunt proprietatea Universitatii, dreptul de proprietate intelectuala fiind pastrat de catre autor.

Pachetul financiar asigurat pentru fiecare cercetator:
Bursa de cercetare postdoctorala – în valoare de 4180 de lei/luna, pe o perioada de 34 de luni; maximum 29590 lei pentru sustinerea programului de cercetare:

 •  2090 lei/luna( pe perioada stagiilor de cercetare si documentare în centre de cercetare si inovare, institute de cercetare, universitati din Uniunea Europeana, la care se adauga cheltuielile de transport si cazare pe perioada stagiului;
 • cheltuielile de cazare, diurna si transport cu ocazia participarii la conferinte, schimburi de experienta, seminarii legate de obiectul cercetarii, desfasurate în spatiul UE).

Date limita:
Cererea de finantare va fi transmisa in format electronic .pdf pana la data de 25.05.2010, ora 24:00 cat si prin posta cu data postei 25.05.2010.

Calendar:

 • 25.05.2010 – transmitere cerere de finantare;
 • 06.06.2010 – finalizare evaluare;
 • 07.06.2010 – anuntare rezultate;
 • 08.06 – 10.06.2010 – transmitere contestatii;
 • 16.06.2010 – anuntare rezultate contestatii;
 • 17.06.2010 – anuntare rezultate finale si delegarea conducatorului stiintific/tutorului;
 • 18.06 – 21.06.2010 – confirmare acceptare bursa din partea aplicantului;
 • 22.06 – 30.06.2010 – contractare.

Informatii suplimentare: postdoc@cm.upt.ro.