Ordinul 2050/30.12.2021 a AM POR, pentru modificarea şi înlocuirea Ordinului nr. 1336/2021 privind ajustarea preturilor in baza OG 15/2021, şi pentru modificarea Anexei „Ghidul Solicitantului, Condiţii Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020”

Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 a emis Ordinul nr. 2050/30.12.2021.

Ordinul nr. 2050/30.12.2021 a fost emis de Autoritatea de Management pentru Programul Operaţional Regional (POR) 2014-2020 pentru modificarea şi înlocuirea Metodologiei privind ajustarea preturilor aferente materialelor de construcţii pentru contractele de achiziţie publică/contractele sectoriale de lucrări, în vederea punerii în aplicare a Ordonanţei Guvernului nr 15/2021, Metodologie aprobată prin Ordinul nr. 1336/2021 şi pentru modificarea Anexei „Ghidul Solicitantului, Condiţii Generale pentru accesarea fondurilor în cadrul Programului Operaţional Regional 2014- 2020”, aprobată prin Ordinul nr. 1021/2015

Ordinul intra in vigoare la data publicarii acestuia pe site-urile www.inforegio.ro si www.mdrap.ro.